Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Hyssälä: Hoivatakuulla vahvistetaan vanhusten kotona asumista ja omatoimisuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.6.2005 11.45
Tiedote -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän mukaan nyt esitetyllä hoivatakuulla voidaan edistää vanhusten kotona asumista ja omatoimisuutta. Ministeri Hyssälä pitää uudistusta tässä mielessä merkittävänä.

Nyt eduskunnalle annetun lain myötä yli 80-vuotiaat vanhukset sekä Kelan erityishoitotukea saavat henkilöt pääsevät palvelutarpeen arviointiin ensi vuoden maaliskuusta lähtien. Kunnan on järjestettävä palvelutarpeen arviointi viimeistään seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa palvelutarve on arvioitava aina viipymättä. Hoivatakuu tarvitaan, jotta vanhukset saavat palvelut oikeaan aikaan ja tilanteet eivät pääse kärjistymään, toteaa peruspalveluministeri Liisa Hyssälä antamastaan lakiesityksestä.

Vanhusten hoivatilanteet vaihtelevat eri kunnissa. Jo nyt lähes 80 prosenttia pääsee palvelutarpeen arviointiin viikon sisällä yhteydenotosta, mikäli kyse on kotipalveluista tai kotisairaanhoidosta. Meillä on kuitenkin muutamia, etenkin suurempia kaupunkeja, joissa tilanne on epätyydyttävä, sanoo ministeri Hyssälä.

Hoivatakuulla palveluja suunnataan oikeaan aikaan oikeille asiakkaille. Mikäli esimerkiksi kotipalvelujen tai apuvälineiden saanti viivästyy liikaa, on tuloksena usein vain se, että asiakas joutuu turvautumaan entistä järeämpiin palveluihin, kuten laitoshoitoon.

Ministeri Hyssälä toivoo, että palvelutarpeen arvioinnissa näkökulma on, miten vanhuksen kotona asumista voidaan tukea ja mitä apua hän tarvitsee. Tähän tarvitaan myös kuntouttavaa ja aktivoivaa otetta, korostaa Hyssälä.

Uudistus hyödyttää myös kuntia. Se tuo päivänvaloon kunnassa vallitsevan todellisen palvelutarpeen. Tämä auttaa kuntia suunnittelemaan omaa palvelujärjestelmäänsä ja myös laatimaan talousarvioita realistiselta pohjalta.

Omaisille ja läheisille tämä uudistus on tervetullut. Heillä on suuri huoli omaisten selviytymisestä kotona, varsinkin tilanteissa joissa vanhemmat ovat kauempana. Nyt kunta auttaa palvelujen kartoittamisessa tai avun hakemisessa vanhukselle.

Uudistuksella lisätään kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. Erityisesti vanhukset ovat erilaisessa asemassa asuinpaikasta riippuen ja nyt tasoitetaan näitä eroja, toteaa ministeri Hyssälä.

Sivun alkuun