Hyppää sisältöön
Media

Med sjukförsäkringsersättning ökad valfrihet för patienterna i den förebyggande

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 7.10.2010 10.25
Pressmeddelande -

Hälsofrämjande Mun- och tandhälsa

I Jyväskylä håller man på att starta ett försöksprojekt, i vilket patienterna kan få förebyggande tandvård till nästan samma pris från kommunen, privata tandläkare samt munhygienister.

Munhälsovårdssamarbetsprojektet räcker till slutet av år 2011. Statsrådets förordning om grunderna för sjukförsäkringens ersättningstaxor som möjliggör försöket gavs idag. Förordningen träder i kraft 11 oktober 2010 och är i kraft under tiden för samarbetsprojektet.

Projektet, som ska startas i Jyväskylä, har beretts som en del av programmet Fungerande hälsocentraler. Målet med projektet är att effektivera samarbetet och förenhetliga grunderna för vård mellan privata och offentliga sektorn. Dessutom är syftet att öka patientens valfrihet samt att effektivera genomförandet av den förebyggande vården och förbättra tillträdet till vården. På lång sikt skulle samarbetsprojektet medföra inbesparningar för hälso- och sjukvårdens totalkostnader.

Tandläkarnas och munhygienisternas samarbetsavtal med kommunen ökar patientens valfrihet

I fråga inom samarbetsprojektet kan sådana patienter komma, som man vid hälsocentralsmottaggningsbesök bedömer vara i behov av förebyggande vård. Man erbjuder patienterna möjlighet att delta i samarbetsprojektet genom att välja sin vård som ska främja munhälsan antingen viaprivata eller offentliga sektorn. Vid hälsocentralen ges patienten skriftlig information om innehållet i åtgärder som främjar munhälsa och om kostnaderna för vården som stöd för beslutet att delta.

De privata tandläkare och munhygienister som går med i projektet måste förbinda sig till projektets principer genom att göra ett samarbetsavtal med kommunen. På basen av samarbetsavtalet får patienten enligt eget val likvärdig förebyggande vård i privata eller offentliga sektorn, för vilken den del som patienten själv ska betala är nästan den samma.

Syftet med åtgärdshelheterna är att stöda patientens hemvård. De innehåller bland annat, enligt patientens individuella behov, hälsorådgivning, undervisning om hur man ska sköta munnen hemma, borttagning av plack och fluorbehandling.

Vårdhelheten som främjar munhygien ersätts till patienten en gång under försöket

Åtgärdshelheten som främjar hälsan ersätts från sjukförsäkringen en gång till patienter som hör till samarbetsprojektets verkningsområde. Ersättning betalas bara för vård som ges av tandläkare eller munhygienist som gjort projektsamarbetsavtal med kommunen. Efter detta kan patienten vid behov fortsätta vården i privata munhälsovården, varvid ersättningen för vården bestäms enligt sjukförsäkringens sedvanliga ersättningstaxor. Patienten kan om denne önskar också söka sig till hälsovårdscentralens eftervård.

Under loppet av projektet utvärderas förverkligandet av projektets mål och ändringsbehoven för vårdens ersättningsgrunder. Fortsättningen på det i Jyväskylä inledda försöket åren 2012 och 2013 samt även i övrigt i landet tas i beaktande i ram- och budgetförhandlingarna under nästa regeringsperiod.

Ytterligare uppgifter

regeringssekreterare Sanna Pekkarinen, SHM, p. 09 160 73174, [email protected]
medicinalråd Anne Nordblad, STM, p. 09 160 73240, [email protected]


På vår webbplats

 


På andra webbplatser

Sjukförsäkringen (FPA)

Sivun alkuun