Hyppää sisältöön
Media

Maatiloille on laadittava palvelusuunnitelmat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2010 12.10
Tiedote -

Maatalouslomitusten suunnitelmallisuutta ja lomittajien perehdytystä lisätään. Paikallisyksikkönä toimivan kunnan ja vuosilomaan oikeutetun maatalousyrittäjän on yhdessä laadittava maatilalle palvelusuunnitelma. Suunnitelma on tarkistettava vähintään joka kolmas vuosi tehtävän tilakäynnin yhteydessä.

Lisäksi paikallisyksikön ja yrittäjän on huolehdittava siitä, että tilalle osoitetut maatalouslomittajat saavat perehdytystä tilan lomitustehtäviin.

Valtio korvaa paikallisyksikölle palvelusuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta aiheutuneet matkakustannukset sekä lomittajien perehdyttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Edellytyksenä on, että kustannukset perustuvat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Melan) ohjeiden mukaisesti toteutettuun toimintaan.

Oikeus vuosilomaan edellyttää jatkossakin, että tilalla on vähintään neljä kotieläinyksikköä. Kotieläinyksikön koosta säädetään valtioneuvoston asetuksella, jota on tarkoitus muuttaa siten, että kaksi hevosta riittää muodostamaan yhden kotieläinyksikön. Hevosyrittäjä saa oikeuden vuosilomaan, jos tilalla on vähintään kahdeksan hevosta. Tästä säädetään tarkemmin ennen vuodenvaihdetta annettavalla asetuksella.

Hallitus esitti torstaina 16. joulukuuta asiaa koskevien lakien vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. 09 16074360Sivun alkuun