Hyppää sisältöön
Media

Laivatyöturvallisuussäädökset uusittu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2004 12.30
Tiedote -

Alusten lastausta ja purkamista sekä tavaran käsittelyä ja siihen välittömästi liittyvää työtä satamissa koskevat työturvallisuusmääräykset on koottu uuteen valtioneuvoston asetukseen. Säännökset on kirjoitettu yleisiksi aiemman yksityiskohtaisen sääntelyn sijaan sekä poistettu päällekkäisyydet järjestysohjeiden ja niiden antamisen jälkeen säädettyjen määräysten väliltä. Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2005.

Työturvallisuudesta aluksella säädetään työturvallisuuslaissa (738/2002) samalla tavalla kuin muustakin työstä. Nyt tehdyn uudistuksen tavoitteena on korostaa työpaikkojen omaa vastuuta siitä, että työt ja työolot ovat turvalliset ja terveelliset. Työnantaja arvioi sen ja pyrkii toimimaan siten, ettei työpaikoilla esiinny sellaisia vaara- tai haittatekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen.

Asetuksessa satamanhaltijan velvollisuudet rinnastetaan suurelta osin työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävään työnantajaan. Satamanhaltijan tulee näin ollen laatia yleiset ohjeet satama-alueen turvallisuudesta. Lisäksi satamanhaltijan tulee muutenkin arvioida ja seurata satama-alueen turvallisuutta.

Sataman työympäristöstä asetuksessa säädetään lähinnä silloin, kun yleiset työturvallisuussäädökset ovat puutteelliset. Näitä ovat laiturialueita, varastokenttiä ja aluksen työtiloja sekä liikennettä ja eräitä koneita koskevat säännökset. Lisäksi asetuksessa on nostolaitteiden ja työkoneiden rakenteesta ja tarkastamisesta täydentäviä säännöksiä ja vaarallisten aineiden käsittelystä ja kuljetuksesta lisäsäännöksiä.

Sivun alkuun