Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lääkkeiden hinnoitteluun muutoksia, nikotiinikorvaushoitovalmisteet kauppoihin

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.8.2005 10.58
Tiedote -

Hallitus esittää lääkelakia muutettavaksi mm. lääkkeiden hinnoittelun ja nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden osalta. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä 25. elokuuta. Presidentin on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle seuraavana päivänä.

Esityksen mukaan lääkeyritysten tulisi myydä lääkkeet kaikille apteekeille samalla hinnalla. Mahdolliset alennukset ja muut hyvitykset on kohdennettava siten, että ne vaikuttavat välittömästi lääkkeiden vähittäismyyntihintoihin. Nykylainsäädännön mukaan lääkkeet ovat samanhintaisia kaikille kuluttajille, joten lääkeyritysten apteekeille myöntämät alennukset eivät siirry kuluttajahintoihin.

Tupakoinnin lopettamisen tukemiseksi ja helpottamiseksi ehdotetaan, että nikotiinikorvaushoidossa käytettäviä itsehoitovalmisteita saisi myydä 18 vuotta täyttäneille henkilöille apteekkien lisäksi myös kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla. Myynti olisi luvanvaraista, ja myyntiluvan myöntäisi myyntipaikan sijaintikunta. Kunta voisi periä myyntiluvasta maksua siten, että sillä katettaisiin vain luvan käsittelystä ja myöntämisestä kunnalle aiheutuvat kustannukset. Kunta voisi periä myös valvonnasta vuosittaista valvontamaksua.

Nikotiinikorvausvalmisteet hinnoiteltaisiin vapaasti, kuten muutkin vähittäiskaupassa myytävät tuotteet. Myös apteekissa myytävät nikotiinivalmisteet voitaisiin hinnoitella vapaasti.

Edellä mainitun lisäksi apteekkien ja sivuapteekkien perustamista koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten, että kunta voisi tehdä aloitteen apteekin perustamisesta.

Apteekkareille tulisi myös velvollisuus huolehtia siitä, että koko apteekin henkilökunta osallistuu riittävästi täydennyskoulutukseen.

Lisätietoja:
ylilääkäri Terhi Hermanson, STM, puh. 09-160 73901
hallitusneuvos Pekka Järvinen, STM, puh. 09-160 73800

Sivun alkuun