Hyppää sisältöön
Media

Kontakt med hälsovårdscentralen inom fem minuter

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 5.4.2011 7.46
Pressmeddelande -

Kontakt med hälsovårdscentralen i enlighet med folkhälsolagen preciserades genom statsrådets förordning om förverkligande av rätten att få vård år 2004. Efter att förordningen trätt i kraft har hälsovårdscentralerna utvecklat den omedelbara kontakten genom att införa nya rutiner, såsom möjlighet till uppringning.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har skickat ut en anvisning till kommunerna om vad omedelbar kontakt med hälsovårdscentralen innebär för medborgarna och hur den kan förverkligas. Avsikten är att se till att patienter oberoende av bostadsort kan få omedelbar kontakt med sin hälsovårdscentral.

SHM anser att väntetiden för att få kontakt per telefon inte ska överstiga fem minuter, och målet är en klart kortare kötid. Om kontakt under belastningstopparna inte fås inom fem minuter, kan hälsovårdscentralen erbjuda

möjlighet att bli uppringd senare, varvid hälsovårdscentralen ringer upp patienten samma dag under centralens öppettider. möjlighet att stanna kvar och invänta nästa lediga person som svarar i telefon eller en tid för att ringa senare samma dag då telefonkön är kortare.

Det är befogat med tydliga anvisningar på hälsovårdscentralens verksamhetsställen och webbsidor om hur man får kontakt med hälsovårdscentralen. Anvisningen innehåller kontaktinformation och talar också om målet för telefonservicens svarstid samt till exempel uppringning, om denna används.

"Omedelbar kontakt är en kvalitetsfaktor för en fungerande hälsovårdscentral, och för närvarande finns det stora skillnader mellan hälsovårdscentralerna i fråga om hur den förverkligas. Med anvisningen förbättras patienternas jämlikhet," säger omsorgsminister Paula Risikko.

Ett av målen i programmet Fungerande hälsovårdscentraler är att förbättra tillgången till tjänster enligt behov. Tillträdet till hälsovårdscentralens läkarmottagning för personer i behov av icke-brådskande vård var något bättre hösten 2010 jämfört med föregående vår. De genomsnittliga väntetiderna till läkarmottagningen vid behov av icke-brådskande vård har också förkortats sedan i våras. Trots allt har det inte blivit lättare att få omedelbar kontakt med hälsovårdscentralen.

Institutet för hälsa och välfärd följer situationen utifrån de uppgifter som hälsovårdscentralerna lämnat. Regionförvaltningsverken samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervakar att lagen verkställs.

Ytterligare uppgifterTaina Mäntyranta, konsultativ tjänsteman, tfn 09 160 74178, 040 5812769
Bilagor

Ohje terveyskeskuksille välittömästä yhteydensaannista (pdf, 268 kB) 

Paula Risikko
Sivun alkuun