Hyppää sisältöön
Media

Katkaisuhoidon tarve kasvaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2005 6.48
Tiedote -

Alkoholikatkaisuhoidon kysyntä on lisääntynyt useilla paikkakunnilla. Useimmiten hoitopaikka kyetään tarjoamaan parin päivän aikana, mutta suurimmilla paikkakunnilla hoitoon pääsyä saattaa joutua odottamaan pidempäänkin. Myös huumevieroitushoidon tilanne vaihtelee eri paikkakunnilla. Pisimmät jonot vieroitushoitoon keskittyvät suurimpiin kaupunkeihin, lähinnä pääkaupunkiseudulle. Mutta hoitopaikoista on pulaa muuallakin. Tiedot perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön elokuussa puhelimitse tekemään selvitykseen. Puhelintiedustelu kattoi tärkeimmät ympärivuorokautista katkaisu- tai vieroitushoitoa tarjoavat yksiköt eri puolilla Suomea.

Asiakkaat hakeutuvat katkaisuhoitoon entistä heikommassa fyysisessä kunnossa. Merkittävä osa katkaisuhoitoyksiköiden työntekijöistä kytkee muutoksen alkoholiveron alentamista seuranneisiin juomistottumusten muutoksiin: miedommista juomista on siirrytty väkevämpiin. Työntekijät ovat huolissaan katkaisuhoidon asiakkaiden psyykkisestä tilasta ja sosiaalisesta tilanteesta. Asiakkaiden vaikeat elämäntilanteet, huono terveydentila ja sekakäytön yleistyminen asettavat haasteita katkaisu- ja vieroitushoidolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyölle.

Ruuhkautuneet hoitopaikat kertovat siitä, ettei päihdepalveluja ole saatavilla koko maassa. Jotta päihdehuoltolaissa ja päihdepalvelujen laatusuosituksissa tavoiteltu välitön hoitoon pääsy toteutuisi, kuntien olisi lisättävähoitomahdollisuuksia vastaamaan palvelujen tarvetta. Paikkakuntakohtaiset erot akuutin päihdehoidon saatavuudessa kertovat myös siitä, ettei kansalaisten yhdenvertaisuus toteudu. Katkaisu- ja vieroitushoidon jonot keskittyvät pääasiassa suurimpiin kaupunkeihin.

Lisätietoja: ylitarkastaja Kari Haavisto, puh. (09) 160 74177, [email protected]

Sivun alkuun