Hyppää sisältöön
Media

Innobyn som är avsedd för att utveckla social- och hälsovård kommer att vara öp

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 6.11.2009 9.30
Pressmeddelande -

SHM, Kommunförbundet, THL, STKL, Tekry och Tekes informerar  

Innovationsmiljön Innobyn, som är under uppbyggnad, samlar människor som deltar i reformeringen av social- och hälsovårdsområdet sektoröverskridande i hela landet. Nätverket är för alla aktörer en öppen miljö för att distribuera och utveckla god praxis. Dess syfte är att hjälpa kommuner att öka främjandet av välfärd och reformera social- och hälsovårdstjänster. Det viktigaste målet är att förbättra servicen med avseende på kvalitet, tillgång och effektivitet.

Under senare år har social- och hälsovården utvecklats i flera projekt. Även om flera projekt varit framgångsrika, har utvecklingsarbetet haft en svaghet: nya verksamhetsmodeller som utvecklats har inte tagits i bruk i tillräcklig omfattning. Enstaka projekt har inte haft möjlighet att sprida praxis över hela landet. Innobyn skapar en nätverksliknande verksamhetsmodell för att goda idéer ska kunna användas i större utsträckning. Samfundet som är öppet för alla sammanställer utvecklingsarbetet och synliggör dess resultat och goda praxis.

Till Innobyn inbjuds utvecklare, chefer och beslutsfattare. Även användare av tjänsterna kan delta i utvecklingsarbetet.

Innobyn byggs ut till en öppen nationell utvecklingsmiljö där växelverkan och samarbete sker såväl på personligt plan som virtuellt. Dess tjänster omfattar bland annat Inno-opisto, Innopankki och alla Innotoris, som stöder utveckling, utvärdering och ibruktagande av praxis.

Social- och hälsovårdsministeriets serviceinnovationsprojekt tog initiativ om att bygga Innobyn år 2008. Innobyns byggmästare (Kommunförbundet, THL, STKL och Tekry) har förbundit sig att bygga och upprätthålla en Innoby som är öppen för alla. Dess tjänster utvecklas stegvis från och med 2010 så att de viktigaste tjänsterna används under år 2013. Finansiärer är SHM och Tekes. Man ansöker om finansiering även hos Penningautomatföreningen.

Ytterligare information

Programchef Juha Teperi, SHM, tfn 09 160 72414, 040 513 3714
Utvecklingsdirektör Kaija Majoinen, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2512, 0500 811 239
Ledande sakkunnig Hannu Hämäläinen, THL, tfn 020 610 7375, 050 323 5389
Verksamhetsledare Riitta Särkelä, STKL, tfn 050 63 663
Verksamhetsledare Janne Juvakka, Tekry, tfn 09 7253 0336, 040 591 7098
Projektchef Hanna Maidell, Finlands Kommunförbund, tfn 09 771 2149, 050 312 0163Sivun alkuun