Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksella ja työmarkkinakeskusjärjestöillä yhteinen näkemys työsuojelun edistämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.2.2015 15.48
Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty ja työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat
ovat tänään sopineet työsuojelun, työterveyden ja työhyvinvoinnin kehittämislinjausten valmistelusta.

"Työhyvinvointi sekä työterveys ja -turvallisuus ovat työurien pidentymisen kannalta keskeisimmät tekijät. Resurssit ovat Suomessa hyvät: Työpaikoilla on noin 60 000 henkilöä, jotka on valittu tai nimetty hoitamaan työsuojelu-, työterveys- tai työhyvinvointitehtäviä. Heidän lisäkseen on noin 5000 työterveyshuollon ammattihenkilöä ja asiantuntijaa sekä 500 työsuojelun viranomaistehtävissä työskentelevää. Yhteistyö näiden toimijoiden välillä on kaiken A ja O" totesi ministeri Räty.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja hallitus sopivat vielä tänä keväänä konkreettisista toimenpiteistä, joita viedään yhdessä eteenpäin. Valmisteluun tulevat toimenpide-ehdotukset valitaan huhtikuun puoleenväliin mennessä, jolloin niitä tarkastellaan ministeri Rädyn johdolla. Ehdotukset valmistellaan selvitysmies Jukka Ahtelan muistion pohjalta.

Jukka Ahtelan muistio: Sanoista tekoihin - tekemistä kaikille (pdf)

Osapuolten yhteisenä näkemyksenä on, että Ahtelan muistiosta yhteisesti valittavien ja valmisteltavien ehdotusten toimeenpano vahvistaa nykyisiä ja luo uusia yhteistyön muotoja, joilla voimavarjojen käyttöä ja toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan.

Ehdotetut toimenpiteet siirretään kolmikantavalmisteluun siltä osin, kuin ne edellyttävät valtiovallan toimenpiteitä, ja kaksikantavalmisteluun siltä osin, kuin on kysymys työmarkkinaosapuolten sovittavista asioista.

LisätietojaYlijohtaja Leo Suomaa, p. 040 506 5450

Sivun alkuun