Hyppää sisältöön
Media

Det nya rådet ger rekommendationer om tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 12.6.2014 10.33
Pressmeddelande -

Statsrådet har tillsatt ett råd för tjänsteutbud inom hälso- och sjukvården för tre år fr.o.m. 12.6.2014.

Huvuduppgiften för rådet som inrättats i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet är att utfärda rekommendationer om vilka undersökningar samt behandlings- och rehabiliteringsmetoder som bör ingå in tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. När rådet utfärdar rekommendationer ska det beakta forskningsbaserad information och etiska aspekter samt aspekter som anknyter till ordnandet av hälso- och sjukvården.

Ordförande för rådet är kanslichef Päivi Sillanaukee från social- och hälsovårdsministeriet. Medlemmarna i rådet är sakkunniga inom medicin, odontologi, vårdarbete, juridik, hälsoekonomi samt hälso- och sjuvården och systemet för social trygghet i Finland från landets olika delar. Rådet har ett permanent sekretariat, och dess generalsekreterare är Jaana Leipälä. Ett nätverk av sakkunniga inrättas som stöd för rådets arbete.

I bakgrunden finns patientdirektivet, vars bestämmelser trädde i kraft i Finland från början av 2014. Enligt direktivet har patienten rätt att få ersättning endast för sådan vård som ingår i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Samma serviceutbud tillämpas både i inhemska och gränsöverskridande situationer.

Ytterligare information  

Anne Koskela, regeringsråd, tfn. 02951 63384
Jaana Leipälä, generalsekreterare, tfn 0295 163 073
Sari Koskinen, expert, tfn. 02951 63409
Reima Palonen, expert, tfn. 02951 63090


Bilagor

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kokoonpano (pdf, 65 kB)


På vår webbplats

Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

Patientdirektiv

Sivun alkuun