Hyppää sisältöön
Media

Deltagande i frivillig räddningsverksamhet främjas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.12.2010 12.06
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att de som frivilligt deltar i räddningsverksamhet har rätt att under jämkningsperioden tjäna högst 300 euro utan att det påverkar beloppet på arbetslöshetsförmånen.

Rätten gäller personal i bisyssla inom ett räddningsverk samt personer som är medlemmar i en avtalsbrandkår eller en annan sammanslutning som verkar inom räddningsbranschen.

Det är nödvändigt att använda den avtalsbrandkårsverksamhet som grundar sig på frivillighet och avtalspersonal i bisyssla för att ordna en effektiv räddningsverksamhet särskilt inom glest bebyggda områden. Syftet med lagändringen är att främja deltagande i frivillig räddningsverksamhet.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 16 december och avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 juli 2011.

Ytterligare uppgifter

Regeringssekreterare Kirsi Päiväsalo, tfn 09 160 73868, [email protected]Sivun alkuun