Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arbetspensionsbolagens dotterbolag får rätt att bygga bostäder med lån

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.10.2014 10.36
Pressmeddelande -

Titeln på pressmeddelandet har korrigerats 16.10.2014 kl 14.10.

Det föreslås att arbetspensionsbolagens dotterbolag ska ges möjlighet att låta bygga bostäder med lånade pengar. Målet är att öka produktionen av hyresbostäder. Möjligheten att lyfta kredit skulle gälla i tre år. Förslaget anknyter till regeringens strukturpolitiska program.

I praktiken måste ett arbetspensionsbolag grunda ett dotterbolag i form av ett bostadsaktiebolag för att låta bygga hyresbostäder. Dotterbolaget kunde använda främmande kapital, det vill säga skuldsätta sig för att bygga bostäder. Lånet skulle få vara högst 50 procent av värdet på bostadsplaceringen. Med låneandelens övre gräns skulle också placeringens risk begränsas.

Arbetspensionsbolagens placeringsbeslut skulle fortsättningsvis vara beroende av bolagens egna placeringsstrategier. Enligt bedömningar kommer möjligheten att skuldsätta sig dock att öka hyresbostadsproduktionens attraktionskraft som placeringsobjekt. Man skulle följa upp ökningen av hyresbostadsproduktionens omfattning under det att lagen är i kraft och därefter. 

Enligt den nu gällande lagen får försäkringsbolag inte lyfta kredit förutom i några undantagssituationer som anges i lagen. Detsamma gäller för försäkringsbolagens dotterbolag.

Regeringen gav en proposition till riksdagen i frågan torsdagen den 16 oktober. Lagen avses träda i kraft den 1januari 2015 och vara i kraft fram till slutet av 2017. För att möjliggöra långsiktiga lån skulle lagen dock tillämpas fram till slutet av 2032 på sådana arbetspensionsbolags dotterbolag, som grundats under lagens giltighetstid.

Ytterligare information

regeringssekreterare Inka Hassinen, tfn 02951 63187, [email protected]
övermatematiker Mikko Kuusela, tfn 02951 63182, fornamn.efterna[email protected] (från och med 20.10.2014)

 

På vår webbplats

Arbetspensionsanstalternas bostadsplacering

Sivun alkuun