Hyppää sisältöön
Media

Aluehallintopäivillä tarkastellaan Lapin erityispiirteitä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.9.2006 12.15
Tiedote -

Sosiaali- ja terveydenhuollon aluehallintopäivillä Rovaniemellä puitiin ajankohtaisia asioita ja kuultiin Lapin erityispiirteistä. Vuosittain järjestettäville päiville kokoontui 26.-27. syyskuuta noin 150 läänien ja valtakunnan tason sosiaali- ja terveyshallinnon edustajaa.

Aluehallintopäivillä luodaan ajankohtaiset katsaukset mm. sosiaalipäivystykseen, lähisuhdeväkivaltaan, terveyden edistämisen aluekierroksiin sekä eri laitosten kuten Stakesin ja Terveydenhuollon (TEO) tehtäviin lääninhallitusten tukena.

Maaherra Hannele Pokka vaati huomiota sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen ennen kaikkea niitä uudistamalla, ei vain puolustamalla. Hänen mukaansa puolustuskannalle joudutaan valitettavan usein. Alueellista näkökulmaa edusti myös Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Pekka Aikio. Hän valotti hallinnon edustajille saamenkielisen väestön sosiaalipalveluja ja niiden turvaamiseksi tehtäviä toimia.

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä kiitti puheessaan hallinnonalan taitavaa ja kokenutta henkilöstöä, jolle kuuluu ansio hallitusohjelman toimeenpanon johtamisesta, EU-puheenjohtajuuskauden hyvästä hoidosta sekä perustoimintojen läpiviemisestä. Henkilöstön asiantuntemus ja venymiskyky sekä kohtuuttomatkin valmisteluaikataulut on hoidettu ajallaan ja laadukkaasti.

Kansliapäällikkö Markku Lehto kävi läpi tämän hetken sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan SWOT-analyysin. Hän pohdiskeli kunnissa tehtäviä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja rakenneuudistuksen ponnisteluja. Kansliapäällikkö havainnollisti myös palvelujen ohjauksen pääasiallisia tavoitteita, joita ovat palvelujen saatavuuden, asiakkaan kuulemista laadun, taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Ohjauskeinoja ovat tiedonjako, ohjeet, suositukset, koulutus, neuvonta, taloudelliset kannusteet, normit ja jopa pakotteet.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun