FI SV

Tapaturmavakuutus

Käsi kipsissäTapaturmavakuutus on osa lakisääteistä sosiaaliturvaa. Se korvaa työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamat kulut ja ansionmenetykset.

Kenen on otettava tapaturmavakuutus?

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä, jos työpäiviä kertyy kalenterivuoden aikana yli 12.

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta huolehtivat yksityiset vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiö ei voi kieltäytyä myöntämästä ja pitämästä voimassa siltä haettua lain mukaista vakuutusta.

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa tai hän ei ole vakuuttamisvelvollinen, työntekijällä on kuitenkin oikeus korvauksiin. Tällöin korvausasian käsittelee ja korvauksen maksaa Tapaturmavakuutuskeskus.

Valtion virkamiehiä ja työntekijöitä ei vakuuteta, mutta valtiokonttori maksaa tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset valtion varoista.

Kuka maksaa tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksut?

Työnantaja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. Vakuutusmaksun suuruus riippuu maksettujen palkkojen määrästä ja yrityksen toimialan riskialttiudesta.

Mitä tapaturmavakuutus korvaa?

Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Lisää aiheesta Toimeentulo-osiossa

Lisätietoja

Tiina Muinonen, hallitussihteeri 
STM, Vakuutusosasto, Eläkevakuutusyksikkö 0295163185