FI SV EN

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Lääkäri tutkii rannevammaaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmasta ja ammattitaudeista aiheutuneet sairaanhoitokulut ja ansionmenetykset. Lisäksi voidaan tukea työtapaturmasta tai ammattitaudista kuntoutumista

Työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet ja korvaukset:

  • Päivärahalla korvataan työkyvyttömän ansionmenetys ensimmäisen vuoden aikana.
  • Tapaturmaeläkettä maksetaan vahingoittuneelle, jos työkyvyttömyys jatkuu vuoden kuluttua tapaturmasta.
  • Haittarahaa maksetaan vahingoittuneelle vamman tai sairauden aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta.
  • Päiväraha ja tapaturmaeläke voidaan maksaa myös osakorvauksena, kun työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista.
  • Kuolemantapauksissa maksetaan lapsille ja leskelle perhe-eläkettä ja kuolinpesälle hautausavustusta. 
  • Lisäksi maksetaan haitta-, vaate- ja opaskoiralisää, korvausta lisääntyneistä kodinhoidon kustannuksista sekä ansionmenetyskorvausta fysikaalisen hoidon ajalta.

Korvauksen hakeminen tapaturman sattuessa

Työ- ja virkasuhteessa olevien sekä yrittäjien tapaturmavakuutukset

Kaikki työ- ja virkasuhteessa olevat työntekijät on vakuutettu työtapaturman ja ammattitaudin varalta. Työnantaja on velvollinen ottamaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työntekijöilleen vahinkovakuutusyhtiöstä, jos työpäiviä kertyy yli 12 kalenterivuoden aikana.

Yrittäjän ei ole pakko ottaa tapaturmavakuutusta, mutta hän voi ottaa itselleen vapaaehtoisen tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutuksen.

Maatalousyrittäjä ja apurahansaaja on vakuutettu MATA-työtapaturmavakuutuksella. Se on osa pakollista maatalousyrittäjien eläkevakuutusta (Myel). Maatalousyrittäjät,jotka eivät ole pakollisesti vakuutettuja, voivat ottaa MATA-vakuutuksen vapaaehtoisesti.

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteiset vakuutukset hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA).

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksista säädetään laissa.

Valtio ei ota työntekijöilleen tapaturmavakuutusta, mutta Valtiokonttori maksaa heille tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset.

Valtion virkamiesten tapaturmakorvauksista säädetään laissa.

Korvauksia työtapaturmasta tai ammattitaudista haetaan vahinkovakuutusyhtiöltä

Korvausta haetaan siltä vahinkovakuutusyhtiöltä, josta työnantaja on tapaturmavakuutuksen ottanut.

Työntekijän on ilmoitettava sattuneesta työtapaturmasta tai ammattitaudista työnantajalle. Työnantaja antaa vahingoittuneelle vakuutustodistuksen, jolla vahingoittunut saa sairaanhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet maksutta.

Työnantajan on lähetettävä tiedot tapaturmasta ja ammattitaudista vakuutuslaitokselle. Vakavista tapaturmista on aina ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille.

Työntekijällä on oikeus tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin, vaikka työnantaja olisi laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa tai vaikka työnantajalla ei olisi vakuuttamisvelvollisuutta. Näissä tapauksissa työtapaturman ja ammattitaudin korvaa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL).

Korvauksista voi valittaa Tapaturmasioiden muutoksenhakulautakuntaan

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Korvauspäätöksessä kerrotaan, miten siitä voi valittaa.Päätökseen tyytymätön voi valittaa siitä Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Lisätietoja