FI SV EN

Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2011–2016

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sairausvakuutus            
- kaikki työnantajat 2,12   2,12  2,04 2,14  2,08 2,12
             
Työttömyysvakuutus            
- palkkasumma v. 2016  alle 2 044 500 euroa 0,8 0,8  0,8  0,75   0,8 1,0
- palkkasumman 2 044 500 euroa ylittävältä osalta
 3,2
3,2  3,2  2,95  3,15 3,90
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu   0,8  0,8  0,75   0,8 1,0
             
Työeläkevakuutus             
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
17,1 17,35  17,35 17,75   18,0 18,0
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua)  17,1  17,35  17,35 17,75   18,0 18,0
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu
 21,6
 19,85  19,73 20,40

20,11

17,89
             
Vakuutetut  2011 2012   2013 2014  2015 2016
Sairausvakuutus            
Sairaanhoitomaksu            
- palkansaajat ja yrittäjät 1,19 1,22  1,30   1,32   1,32 1,30
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) 1,36 1,39  1,47   1,49   1,49 1,47
Päivärahamaksu            
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät 0,82 0,82  0,74 0,84  0,78 0,82
-YEL-yrittäjät
 0,92
 0,97  0,88 0,97   0,91 0,95
             
Työttömyysvakuutus 0,6  0,6  0,6   0,5   0,65 1,15
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
0,2  0,2  0,2 0,19   0,24 0,46
             
Työeläkevakuutus            
- alle 53-vuotiaat palkansaajat  4,7  5,15  5,15   5,55   5,7 5,7
- 53 vuotta täyttäneet palkansaajat   6,0   6,5  6,5 7,05   7,2 7,2
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 21,6 22,5  22,5 23,3  23,7 23,6
- 53 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 22,9 23,85  23,85 24,8   25,2 25,1

Muualla palvelussamme