FI SV EN

Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2011-2015

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2011 2012 2013 2014 2015
Sairausvakuutus          
- kaikki työnantajat 2,12   2,12  2,04 2,14  2,08
           
Työttömyysvakuutus          
- palkkasumma v. 2015  alle 2 025 000 euroa 0,8 0,8  0,8  0,75   0,8
- palkkasumman 2 025 000 euroa ylittävältä osalta
 3,2
3,2  3,2  2,95  3,15
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu   0,8  0,8  0,75   0,8
           
Työeläkevakuutus           
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
17,1 17,35  17,35 17,75   18,0
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (sis. varhaiseläkemenoperusteisen maksun)  17,1  17,35  17,35 17,75   17,2
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu
 21,6
 19,85  19,73 20,40

20,11

           
Vakuutetut  2011 2012   2013 2014  2015
Sairausvakuutus          
Sairaanhoitomaksu          
- palkansaajat ja yrittäjät 1,19 1,22  1,30   1,32   1,32
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) 1,36 1,39  1,47   1,49   1,49
Päivärahamaksu          
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät 0,82 0,82  0,74 0,84  0,78
-YEL-yrittäjät
 0,92
 0,97  0,88 0,97   0,91
           
Työttömyysvakuutus 0,6  0,6  0,6   0,5   0,65
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
0,2  0,2  0,2 0,19   0,24
           
Työeläkevakuutus          
- alle 53-vuotiaat palkansaajat  4,7  5,15  5,15   5,55   5,7
- 53 vuotta täyttäneet palkansaajat   6,0   6,5  6,5 7,05   7,2
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 21,6 22,5  22,5 23,3  23,7
- 53 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 22,9 23,85  23,85 24,8   25,2

Muualla palvelussamme