FI SV EN

Sosiaalivakuutusmaksut

Ansiosidonnaisen sosiaalivakuutuksen kustannuksia rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen maksuilla.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu,  työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu.

Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu.

Maksut 2011–2017

Sosiaalivakuutusmaksut, % palkasta

Työnantajat 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sairausvakuutus              
- kaikki työnantajat 2,12   2,12  2,04 2,14  2,08 2,12 1,08
               
Työttömyysvakuutus              
- palkkasumma v. 2017  alle 2 059 500 euroa 0,8 0,8  0,8  0,75   0,8 1,0 0,8
- palkkasumman 2 059 500 euroa ylittävältä osalta
 3,2
3,2  3,2  2,95  3,15 3,9 3,3
- osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu   0,8  0,8  0,75   0,8 1,0 0,8
               
Työeläkevakuutus               
- työnantajan keskimääräinen
TyEL- maksu
17,1 17,35  17,35 17,75   18,0 18,0 17,95
- kuntatyönantajan keskimääräinen KuEL-maksu (ei sis. eläkemenoperusteista maksua)  17,1  17,35  17,35 17,75   18,0 18,0 17,95
- valtiotyönantajan keskimääräinen VaEL-maksu
 21,6
 19,85  19,73 20,40

20,11

17,82 16,95
               
Vakuutetut  2011 2012   2013 2014  2015 2016 2017
Sairausvakuutus              
Sairaanhoitomaksu              
- palkansaajat ja yrittäjät 1,19 1,22  1,30   1,32   1,32 1,30 0,00
- etuudensaajat (eläke- ja etuustulot) 1,36 1,39  1,47   1,49   1,49 1,47 1,45
Päivärahamaksu              
-palkansaajat ja MYEL-yrittäjät 0,82 0,82  0,74 0,84  0,78 0,82 1,58
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 000 euroa             0,00
-YEL-yrittäjät
 0,92
 0,97  0,88 0,97   0,91 0,95 1,64
- jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä alittaa 14 000 euroa             0,06
               
Työttömyysvakuutus 0,6  0,6  0,6   0,5   0,65 1,15 1,6
- yrityksen osaomistajan palkan-
saajan maksu
0,2  0,2  0,2 0,19   0,24 0,46 0,7
               
Työeläkevakuutus              
- alle 53-vuotiaat palkansaajat  4,7  5,15  5,15   5,55   5,7 5,7 6,15
- 53-62-vuotiaat  palkansaajat   6,0   6,5  6,5 7,05   7,2 7,2 7,65
- 63 vuotta täyttäneet  palkansaajat 6,0 6,5 6,5 7,05 7,2 7,2 6,15
- alle 53-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 21,6 22,5  22,5 23,3  23,7 23,6 24,1
- 53-62-vuotiaat yrittäjät ja maatalousyrittäjät 22,9 23,85  23,85 24,8   25,2 25,1 25,6
- 63 vuotta täyttäneet yrittäjät ja maatalousyrittäjät 22,9 23,85 23,85 24,8 25,2 25,1 24,1

Muualla palvelussamme