FI SV EN

Sosiaalimenot ja rahoitus

Sosiaalimenot koostuvat pääosin

  • eläketurvan
  • sairausturvan ja
  • työttömyysturvan menoista sekä
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista kustannuksista.

Sosiaalimenoihin ei lasketa yksityisiä vakuutuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä sairausvakuutuksen omavastuita.

Suomen sosiaalimenot olivat

  • 63,2 miljardia euroa vuonna 2013
  • 66,1 miljardia euroa vuonna 2014 (arvio).

Vuonna 2013 sosiaalimenot ovat noin 31,3 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suomen sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta on jonkin verran yli EU-maiden keskitason. Henkeä kohden laskien ostovoimakorjatut sosiaalimenot ovat myös EU-maiden ylempää keskitasoa.

Menojen rahoitus

Suomen sosiaaliturva rahoitetaan seuraavasti (vuonna 2013):

  • työnantajien maksuilla 35 prosenttia
  • vakuutetut maksavat 13 prosenttia
  • valtion rahoituksesta 28 prosenttia
  • kuntien rahoituksella 19 prosenttia.

Loput noin 6 prosenttia katetaan sosiaaliturvarahastojen tuotoilla.

Suomessa sosiaalimenotilastoista vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

Suomen sosiaalimenot 2012-2014

VUOSI   2012   2013 2014*
BKT, milj. €  199 793   201 995 204 015
       
Sosiaalimenot BKT:sta, %  30,1   31,3 32,4
       
Sosiaalimenot, milj. euroa      
Sairaus ja terveys  14 836  15 223 15 711
Toimintarajoitteisuus   6 761  6 910 6 983
Vanhuus  22 055  23 661 25 021
Leski ja muut omaiset  1744 1 802 1 838
Perhe ja lapset  6 388  6 529 6 573
Työttömyys  4 057 4 597 5 257
Asuminen  1 048 1 138 1 240
Muu sosiaaliturva  1 593   1 719 1 751
Hallinto  1 536  1 645 1 688
Yhteensä  60 017   63 223 66 062
       
Sosiaalimenojen jakauma kohderyhmittäin, %  
sairaus ja terveys  24,7  24,1 23,8
toimintarajoitteisuus  11,3  10,9 10,6
vanhuus  36,7  37,4 37,9
leski ja muut omaiset   2,9  2,9 2,8
perhe ja lapset  10,6  10,3 9,9
työttömyys  6,8  7,3 8,0
asuminen  1,7  1,8 1,9
muu sosiaaliturva  2,7  2,7 2,7
hallinto  2,6  2,6 2,6
yhteensä  100   100 100
       
Sosiaalimenojen rahoitusosuudet, %      
valtio  27,7  28,0 27,8
kunnat  19,3  19,4 19,6
työnantajat  34,9  34,6 34,9
vakuutetut yhteensä  12,5  12,5 12,6
pääomatulot  5,6  5,5 5,1
Yhteensä  100  100 100

* Ennakkoarvio. Lähde: STM ja THL

 

Lisätietoja