FI SV

Rationaalinen lääkehoito

Lääkkeiden rationaalinen käyttö on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tarkoituksena on näiden tavoitteiden toteutuminen. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemaan kirjattuihin hankkeisiin.

Ohjelma toteutetaan verkostomaisella työskentelyllä. Ohjelman ohjausryhmän tehtävänä on määritellä toimeenpano-ohjelman yksityiskohtaiset tavoitteet, laittaa tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa hankkeet ja toimenpiteet sekä laatia ehdotus ohjelman toteutuksen seurannasta.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (STM) ja sihteereinä toimivat yksikön päällikkö Liisa Näveri (Fimea) ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila (Fimea).

Toimeenpano-ohjelman työstä on julkaistu väliraportti, jossa kuvataan vuonna 2016 toteutuneet sekä vuodelle 2017 suunnitellut ohjelman toimenpiteet. Työssä on tunnistettu viisi tärkeää lääkkeiden käyttöön liittyvää teemaa:

  • Rationaalisen lääkehoidon edistäminen lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan avulla
  • Toimiva lääkehuolto uusissa sote-rakenteissa
  • Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja sote-tietovarantojen hyödyntäminen
  • Rationaalista lääkehoitoa tukevan tutkimuksen edistäminen
  • Lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman väliraportti

Ohjelman suunnittelutyö toteutetaan seuraavissa alatyöryhmissä

Lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttö

Lääkehuollon rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja tiedonhallinta

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja rationaaliseen lääkehoitoon liittyvä tutkimus

Lääkeinnovaatiot

 

Mitä on rationaalinen lääkehoito?

Linkki videoon: https://youtu.be/0FU75NEtL98

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 1/2017

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 2/2017

23.11.2016 pidetyn tutkimusseminaarin tallenne: http://videonet.fi/stm/20161123/

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, johtaja 
STM, Vakuutusosasto, Työttömyys- ja sairausvakuutusyksikkö 0295163085  


Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Terveyspalveluryhmä 0295163391