FI SV

Rationaalinen lääkehoito

Lääkkeiden rationaalinen käyttö on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tarkoituksena on näiden tavoitteiden toteutuminen. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemaan kirjattuihin hankkeisiin.

Ohjelma toteutetaan verkostomaisella työskentelyllä. Ohjelman ohjausryhmän tehtävänä on määritellä toimeenpano-ohjelman yksityiskohtaiset tavoitteet, laittaa tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa hankkeet ja toimenpiteet sekä laatia ehdotus ohjelman toteutuksen seurannasta.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (STM) ja sihteereinä toimivat yksikön päällikkö Liisa Näveri (Fimea) ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila (Fimea).

Toimeenpano-ohjelman työstä on julkaistu väliraportti, jossa kuvataan vuonna 2016 toteutuneet sekä vuodelle 2017 suunnitellut ohjelman toimenpiteet. Työssä on tunnistettu viisi tärkeää lääkkeiden käyttöön liittyvää teemaa:

  • Rationaalisen lääkehoidon edistäminen lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan avulla
  • Toimiva lääkehuolto uusissa sote-rakenteissa
  • Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja sote-tietovarantojen hyödyntäminen
  • Rationaalista lääkehoitoa tukevan tutkimuksen edistäminen
  • Lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman väliraportti

Ohjelman suunnittelutyö toteutetaan seuraavissa alatyöryhmissä

Lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttö

Lääkehuollon rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja tiedonhallinta

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja rationaaliseen lääkehoitoon liittyvä tutkimus

Lääkeinnovaatiot

 

Mitä on rationaalinen lääkehoito?

Linkki videoon: https://youtu.be/0FU75NEtL98

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 1/2017

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 2/2017

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 3/2017

23.11.2016 pidetyn tutkimusseminaarin tallenne: http://videonet.fi/stm/20161123/

Hyvä rationaalisen lääkehoidon tutkimuksesta kiinnostunut,

Tervetuloa keskiviikkona 22.11.2017 klo: 10–16.00 Rationaalisen lääkehoidon tutkimusseminaariin ”Tutkimustieto hyötykäyttöön – Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia ja tutkimusverkosto” Sosiaali- ja terveysministeriöön (Meritullinkatu 8, HKI).

Tilaisuudessa esitellään rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaan liittyvä tutkimusstrategia ja edistetään tutkijoiden verkostoitumista. Pääpaino seminaarissa on tutustua siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamaa sähköistä tietoa voidaan hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa ja rationaalisen lääkehoidon toteutumisen arvioinnissa sote-järjestelmässä.  Liitteenä ohjelmaluonnos.

Avoin tilaisuus on suunnattu kaikille rationaalisesta lääkehoidosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneille. Mukaan mahtuu 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tilaisuutta voi myös seurata verkon kautta ilman erillistä ilmoittautumista. Ohje seminaarin seuraamisesta verkon kautta julkaistaan lähempänä seminaarin ajankohtaa.

Ilmoittaudu seminaariin 10.11.2017 mennessä: https://www.webropolsurveys.com/S/0B033CEDBEDB1EDF.par

Mikäli olet tutkija, kerro ilmoittautumisen yhteydessä halutessasi tutkimusalueesi. Taukojen aikana kannustamme tutkijoita esittelemään omaa tutkimustaan haluamallaan tavalla. Tätä varten voit tuoda mukanasi esimerkiksi handouteja postereista tms. materiaalia, mitä voit hyödyntää verkostoituessasi.

Tilaisuuden ohjelma
 

 

Lisätietoja

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, osastopäällikkö 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO 0295163382   etunimi.sukunimi@stm.fi


Liisa Siika-aho, johtaja 
STM, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085   etunimi.sukunimi@stm.fi


Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163391   etunimi.sukunimi@stm.fi