FI SV

Rationaalinen lääkehoito

Lääkkeiden rationaalinen käyttö on vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman tarkoituksena on näiden tavoitteiden toteutuminen. Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemaan kirjattuihin hankkeisiin.

Ohjelma toteutetaan verkostomaisella työskentelyllä. Ohjelman ohjausryhmän tehtävänä on määritellä toimeenpano-ohjelman yksityiskohtaiset tavoitteet, laittaa tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa hankkeet ja toimenpiteet sekä laatia ehdotus ohjelman toteutuksen seurannasta.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (STM) ja sihteereinä toimivat yksikön päällikkö Liisa Näveri (Fimea) ja tutkimus- ja kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila (Fimea).

Toimeenpano-ohjelman työstä on julkaistu väliraportti, jossa kuvataan vuonna 2016 toteutuneet sekä vuodelle 2017 suunnitellut ohjelman toimenpiteet. Työssä on tunnistettu viisi tärkeää lääkkeiden käyttöön liittyvää teemaa:

  • Rationaalisen lääkehoidon edistäminen lääkehoidon kokonaisuuden hallinnan avulla
  • Toimiva lääkehuolto uusissa sote-rakenteissa
  • Hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja sote-tietovarantojen hyödyntäminen
  • Rationaalista lääkehoitoa tukevan tutkimuksen edistäminen
  • Lääkeinnovaatiotoiminnan edistäminen

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman väliraportti

Ohjelman suunnittelutyö toteutetaan seuraavissa alatyöryhmissä

Lääkkeiden määrääminen, toimittaminen ja käyttö

Lääkehuollon rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja tiedonhallinta

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi ja rationaaliseen lääkehoitoon liittyvä tutkimus

Lääkeinnovaatiot

 

Mitä on rationaalinen lääkehoito?

Linkki videoon: https://youtu.be/0FU75NEtL98

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 1/2017

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 2/2017

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 3/2017

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelman uutiskirje 4/2017

23.11.2016 pidetyn tutkimusseminaarin tallenne: http://videonet.fi/stm/20161123/

22.11.2017 pidetyn Tutkimustieto hyötykäyttöön - Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia ja tutkimusverosto -seminaarin materiaalit:

 

Viestintäkampanja terveydenhuollon ammattilaisille ja suurelle yleisölle

Suomalaiset puhuvat käyttämistään lääkkeistä aivan liian vähän. Tähän halutaan muutos. Lääkehoidon päivänä 22.3.2018 käynnistyy ”Sopiva lääke” -niminen kampanja, jossa viritetään kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon.

Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa varsinkin lääkkeiden käyttöön kotona, jossa lääkehoidon paras mahdollinen toteutuminen edellyttää aktiivisuutta lääkkeen käyttäjältä tai häntä auttavalta henkilöltä. Väestöä kannustetaan kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa sekä johdatetaan luotettavan lääketiedon lähteille. Säännöllisesti ylläpidetty lääkityslista on tärkeä työväline.

Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä.

Terveydenhuollon ammattilaisille viestitään syksyn aikana

Ennen yleisökampanjan alkua terveydenhuollon ammattilaisia rohkaistaan keskusteluun, vastaamaan potilaita ja lääkkeiden käyttäjiä askarruttaviin kysymyksiin sekä huomioimaan järkevän lääkehoidon elementtejä omassa työssään.

Ammattilaisille suunnatun viestinnän tueksi on valmisteltu materiaaleja, jotka ovat saatavilla pääsääntöisesti sähköisessä ja tulostettavassa muodossa kampanjasivustona toimivalta laakehoidonpaiva.fi -sivustolta. Sivusto päivitetään uudelleen vuoden vaihteen jälkeen yleisökampanjan ilmeelle sekä Lääkehoidon päivän tapahtumajärjestäjille suunnatuilla materiaaleilla.

Ulla Närhi kertoo miten voit osallistua järkevän lääkehoidon kampanjaan.

 

Linkki videoon: https://youtu.be/P0HrFgdLvI8

 

Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertoo mitä on rationaalinen lääkehoito.

Linkki videoon: https://youtu.be/Owcc5eyeuQc

 

Auta tavoittamaan terveydenhuollon ammattilaisia verkostojesi kautta

Voit valmistautua kampanjaan tutustumalla kampanjasivustoon ja materiaaleihin. Toivomme, että osallistut ja tuet viestimistä omissa verkostoissasi järkevän lääkehoidon elementeistä ja tulevasta kansalaiskampanjasta. Voit hyödyntää valmista tiedotetta sekä ammattilaisartikkelia tai pitää aihetta muuten esillä keskusteluissa, esiintymisissä, organisaationne tapahtumissa tai antaessasi mediahaastattelua.

Tutustu kampanjasivustoon

 

Lisätietoja viestintäkampanjasta

Fimean viestintä, Katja Lindgren-Äimänen, viestinta @fimea.fi

STM:n viestintä, Krista Kukkanen, viestinta @stm.fi

 

Lisätietoja

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT 0295163382   etunimi.sukunimi@stm.fi


Liisa Siika-aho, johtaja 
STM, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085   etunimi.sukunimi@stm.fi


Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163391   etunimi.sukunimi@stm.fi