FI SV EN

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen

KuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa lähisuhde- ja perheväkivaltatyön suunnittelusta ja ohjauksesta. Ministeriön tavoitteena on kehittää valtakunnallista palvelujärjestelmää siten, että se pystyy tarjoamaan lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolille palveluja ja tukea asuinpaikasta riippumatta. Myös ennaltaehkäiseviä työtapoja kehitetään aktiivisesti.

Lähisuhteessa ja perheessä voi ilmetä fyysistä, henkistä, seksuaalista, omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Myös laiminlyönti ja kaltoin kohtelu ovat väkivaltaa.

Poikkihallinnollinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen virkamiestyöryhmä tukee ja sovittaa yhteen lähisuhde- ja perheväkivallan vähentämiseen liittyvää työtä.

Suomi on sitoutunut noudattamaan Euroopan neuvoston yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Sopimus tuli Suomessa voimaan 1. elokuuta 2015.

Lähisuhde- ja perheväkivallasta säädetään rikoslaissa

Lähisuhde- ja perheväkivallasta säädetään oikeusministeriön vastuulla olevassa rikoslaissa.  

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että

  • kehitetään keinoja ehkäistä lähisuhde- ja perheväkivaltaa eri hallinnonalojen yhteistyönä
  • tavoitteena on vähentää kärsimystä ja väkivallasta aiheutuvia kustannuksia uhreille, työnantajille ja kunnille
  • kehitetään palveluja lähisuhde- ja perheväkivallan sekä seksuaalisen väkivallan uhreille sekä tekijöille
  • huolehditaan kansallisen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman toimeenpanosta
  • parannetaan poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyömahdollisuuksia väkivaltaan liittyvien kotikäyntien yhteydessä 
  • lisätään turvakotipaikkoja ja kiinnitetään huomiota paikkojen alueellisesti tasaisempaan jakaantumiseen.

Viranomaisten vastuut lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi valtakunnallista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä. 

Ohjeita ja suosituksia lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn

STM:n julkaisuissa kerrotaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suosituksista sosiaali- ja terveystoimelle.

Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta -opas tukee väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamista. 

Lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan vähentämisen toimintaohjelman tavoitteena on lapsen ihmisarvon vahvistaminen sekä lapsen ja vanhempien molemminpuolisen kunnioituksen lisääminen.

Lisätietoja

Laura Terho, lakimies 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163550  


Pirjo Lillsunde, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163177  

Muualla verkossa

  • Maria Akatemia Asiantuntija-apua ja tukea väkivaltaisille naisille.