WHO:n tupakkapuitesopimus FCTC

Suomi ratifioi vuonna 2004 tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen (Framework Convention on Tobacco Control, laki 1207/2004).

Tupakoinnin torjuntaa koskeva Maailmanterveysjärjestön (WHO) puitesopimus (Finlex)

Sopimuksen tavoitteena on vähentää tupakointia pysyvästi ja ehkäistä tupakan aiheuttamia terveyshaittoja. Se vahvistaa maailmanlaajuista yhteistyötä tupakoinnin vähentämiseksi.

Laaja sopimus sisältää muun muassa artiklat, jotka koskevat

  •  tupakkatuotteiden mainontaa ja myyntiä
  •  pakkausmerkintöjä
  •  laitonta kauppaa
  •  ympäristön tupakansavulle altistumista
  •  verotusta.

Sopimus on luonteeltaan kehyssopimus, jota voidaan täydentää lisäpöytäkirjoin ja toimeenpano-ohjein. Tähän mennessä on hyväksytty kahdeksan toimeenpano-ohjetta ja yksi lisäpöytäkirja tupakkatuotteiden laittoman kaupan estämiseksi.