Sosiaali- ja terveysministeriön missio

Tehtävämme on turvata ihmisten toimintakykyä, toimeentuloa ja palveluja, jotta voimme elää yhdenvertaisessa, kestävässä ja vakaassa yhteiskunnassa. Toteutamme tätä tehtävää säädösvalmistelun, monipuolisen ohjauksen ja poikkihallinnollisen yhteistyön avulla.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme oikeudenmukaisuuteen, rohkeuteen ja avoimuuteen.

STM-konserni rakentaa kumppaniensa kanssa eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia. Tämä tarkoittaa, että hyvinvointi on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää.

Strategiset tavoitteemme ovat ihmisten aktiviinen osallisuus, yhteen toimivat palvelut ja etuudet, turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö, kestävä rahoitus sekä hyvinvointi työn murroksessa.

Saavutamme nämä tavoitteet tekemällä laadukasta ja pitkäjänteistä työtä ihmisten arjen ja hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

 

Lisätietoja

Riikka Pellikka, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163659