Pirkanmaalla satsataan iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.11.2016 12.00
Uutinen

Pirkanmaalla vahvistetaan keskitettyä neuvontaa ja asiakasohjausta iäkkäiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja arjessa selviytymisen parantamiseksi. Alueella alkaa ”Kotona asumisen arvoa neuvonnalla ja asiakasohjauksella Ikäneuvo -hanke, joka sai 2,34 miljoonan euron valtionavustuksen.

Vuonna 2030 Pirkanmaalla on 29 700 nykyistä enemmän 75 vuotta täyttäneitä. Entistä useampi iäkäs elää jatkossa itsenäisesti. Hyväkuntoisille eläkeikäisille pitää kunnissa olla tarjolla nykyistä enemmän toimintakykyä ylläpitäviä palveluja, jotta heidän toimintakykynsä säilyy hyvänä pidempään ja palvelujen tarve myöhenee. Väestön ikääntyessä hyväkuntoiset eläkeikäiset ovat iso läheisavun resurssi yhteiskunnassa.

Pirkanmaalla olisi tarvetta nykyistä useammin erilaiselle palveluasumiselle. Osa alueen kunnista arvioi, että heillä liian usein iäkäs sijoitetaan vanhainkotiin tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolle. Kotona asuvien iäkkäiden määrää voitaisiin nostaa. Se edellyttää kotihoidon uudistamista. Intensiivistä kotihoitoa voidaan lisätä, jotta myös paljon palveluja tarvitsevat voisivat useammin asua kotona pidempään. Pirkanmaalla intensiivistä kotihoitoa saavien osuus asiakkaista on 11 prosenttia, koko maan keskiarvon ollessa 12 prosenttia. Joillakin alueilla Suomessa tämä osuus on jopa 20 prosenttia asiakkaista.

Kun avun tarve on vielä pieni, pitäisi kotihoidon vaihtoehtona olla tarjolla nykyistä enemmän ryhmämuotoisia palveluja ja eri toimijoiden järjestämiä palveluja. Pirkanmaalla kotihoidossa on tunnistettavissa iso ryhmä asiakkaita, joiden avun tarve on vielä pieni.

Pirkanmaan kunnissa tarvitaan vielä yhtenäistämistä iäkkäiden palvelurakenteeseen. Alueen kuntien välillä on eroja palvelujen riittävyydessä.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Pirkanmaalla muutosagenttina toimii Mari Patronen. Muutosagentin keskeisin tehtävä on yhdessä Pirkanmaan muiden toimijoiden kanssa rakentaa maakuntaan iäkkäiden uudenlainen palvelukokonaisuus  ja varmistaa, että iäkkäiden palvelut ovat jatkossa entistä paremmin yhteen sovitettu ja saavutettavissa.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]

projektipäällikkö, muutosagentti Mari Patronen, Pirkanmaan liitto, p. 040 801 6008, [email protected]

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

I&O hankeuutinen kärkihankkeet