Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

SHM ordnar en diskussion om offentligt servicelöfte vid Suomiareena i Björneborg

Social- och hälsovårdsministeriet
11.7.2016 13.09
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ordnar tillsammans med Sitra ett diskussionsmöte vid evenemanget Suomiareena i Björneborg onsdagen den 13 juli.

Offentligt servicelöfte - vad behövs det till? väcker diskussion på stadshusets gård, Regeringsgatan 12 kl. 15.15–16.30. Stadshusets fullmäktigesal fungerar som reservplats vid regn.

Vad är det som ett offentligt servicelöfte egentligen handlar om? Vilka tankar väcker ett offentligt servicelöfte?

Direktör Antti Kivelä från Sitra, professor Heikki Hiilamo, Helsingfors universitet, ledande överläkare Kati Myllymäki, Södra Savolax sjukvårdsdistrikt, verkställande direktör Marianne Vikkula, tillväxtföretagsevenemanget Slush och redaktör Timo Laukkio kommer att diskutera kring ämnet. Kapellmästare för diskussionen är social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä och familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

I social- och hälsovårdsreformen ingår ett offentligt servicelöfte som ett nytt styrmedel inom social- och hälsovården. Enligt utkastet till en lag om ordnandet av social- och hälsovården är det offentliga servicelöftet en viljeyttring från landskapets sida till invånarna om hur social- och hälsotjänsterna ska ordnas i praktiken. Syftet är att genomföra social- och hälsotjänsterna så att klienternas synpunkter och behov beaktas, öppenheten vid ordnandet av tjänster ökas och tjänsternas kvalitet, effektivitet och kostnadseffektivitet utvecklas.
Välkommen till diskussion i Björneborg!

Ytterligare information:

Eeva Larjomaa, kommunikationsdirektör, tfn 02951 63132
Eriikka Koistinen, kommunikationschef, tfn 02951 63133

Hanna Mäntylä Juha Rehula alueuudistus-arkisto sote-uudistus
Sivun alkuun