Hyppää sisältöön
Media

Forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling färdig att kommenteras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2017 15.29 | Publicerad på svenska 12.10.2017 kl. 8.37
Nyhet

Som en del av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling har ett utkast till en forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling utarbetats.

Det finns nu möjlighet att ge kommentarer om utkastet till forskningsstrategin för rationell läkemedelsbehandling. Kommentarerna är av största vikt för att forskningsstrategin i fortsättningen på bästa sätt ska kunna främja forskning och forskningssamarbete inom ämnesområdet – och på detta sätt bidra till att en rationell läkemedelsbehandling genomförs i praktiken.

Kommentarerna om forskningsstrategin kan sändas via e-post senast 25.10.2017 åt forsknings- och utvecklingschef Katri Hämeen-Anttila vid Fimea (katri.hameen-anttila @ fimea.fi).

Utkast till forskningsstrategi för rationell läkemedelsbehandling (på finska)

Forskningsstrategin diskuteras vid ett seminarium 22.11.2017

Det andra forskningsseminariet som ingår i genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling ordnas nu under temat ”Tutkimustieto hyötykäyttöön – Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia ja tutkimusverkosto” (Utnyttja forskningsrönen – forskningsstrategi och forskarnätverk för en rationell läkemedelsbehandling). Seminariet ordnas onsdagen 22.11.2017 kl. 10–16.00 på Social- och hälsovårdsministeriet (Sjötullsgatan 8, Helsingfors). Under seminariet behandlas de centrala riktlinjerna för forskningsstrategin.

Målen för forskningsstrategin för rationell läkemdelsbehandling är att:

  • definiera de centrala forskningsområden som stöder genomförandet av en rationell läkemedelsbehandling
  • hitta sätt att främja att forskningsrön utnyttjas när rationell läkemedelsbehandling genomförs
  • öka forskningssamarbetet och förbättra förutsättningarna för forskning
  • identifiera nödvändiga nya forskningsinitiativ och utvecklingsbehov inom metodik

Forskningsstrategin stöder genomförandet och uppföljningen av genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling genom att göra det möjligt att rikta forskningen till forskningsområden som är väsentliga för en rationell läkemedelsbehandling. Målet är att producera forskningsrön som som stöder genomförandet av en rationell läkemedelsbehandling i patientarbetet i praktiken samt när social- och hälsotjänsterna planeras på organisations- och landskapsnivå samt på riksnivå.

Mer information om seminariet och hur du anmäler dig (på finska)

Fimeas webbnyhet om seminariet

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Ulla Närhi, SHM, tfn 029 51 63391, [email protected]

specialforskare Leena Saastamoinen, FPA, tfn 020 63 41972, [email protected]

Sivun alkuun