Rationaalisen lääkehoidon tutkimusseminaari; Tutkimustieto hyötykäyttöön - Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia ja tutkimusverkosto

Keskiviikko 22.11.2017 klo 10.00 –  16.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Avoin tilaisuus kaikille rationaalisesta lääkehoidosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta kiinnostuneille

ILMOITTAUTUMINEN RATIONAALISEN LÄÄKEHOIDON TUTKIMUSSEMINAARIIN ON AVAUTUNUT

Osana Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa järjestetään järjestyksessään toinen tutkimusseminaari teemalla ”Tutkimustieto hyötykäyttöön – Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia ja tutkimusverkosto”

Seminaari järjestetään keskiviikkona 22.11.2017 klo: 10–16.00 sosiaali-ja terveysministeriössä (Meritullinkatu 8, Hki)

 

Tilaisuudessa esitellään rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaan liittyvä tutkimusstrategia ja edistetään tutkijoiden verkostoitumista. Pääpaino seminaarissa on tutustua siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamaa sähköistä tietoa voidaan hyödyntää tieteellisessä tutkimuksessa ja rationaalisen lääkehoidon toteutumisen arvioinnissa sote-järjestelmässä. 

 

Ilmoittaudu seminaariin 10.11.2017 mennessä oheisen linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/0B033CEDBEDB1EDF.par

Mukaan mahtuu 80 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

 

Tilaisuutta voi myös seurata verkon kautta ilman erillistä ilmoittautumista:http://videonet.fi/stm/20171122/

 

Tutkijoita pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä halutessaan ilmoittamaan tutkimusalueensa. Taukojen aikana osallistujia kannustetaan esittelemään omaa tutkimustaan haluamallaan tavalla. Tätä varten osallistujat voivat tuoda mukanaan parhaaksi katsomaansa materiaalia, mitä voi hyödyntää verkostoituessa ja omaa tutkimusta esitellessä.

 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, STM, ulla.narhi@stm.fi, 029 51 63391

erikoistutkija Leena Saastamoinen, Kela, leena.saastamoinen@kela.fi, 020 63 41972

 

 

OHJELMA

Puheenjohtaja: Leena Saastamoinen, Kela

 

Klo 10.00                                     

Tervetuloa seminaariin

Tuija Kumpulainen, johtaja, Hyvinvointi- ja palveluosasto, STM

 

Klo 10.10–10.45                        

Rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen edellytykset

Heikki Ruskoaho, professori, Helsingin yliopisto

 

Klo 10.45–11.10                        

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusstrategia

Marja Airaksinen, professori, Helsingin yliopisto

 

Klo 11.10–11.40                        

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto – miten tutkimuksen tekemisen edellytyksiä voitaisiin edistää

verkostoitumisen avulla, keskustelua

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea

 

11.40–12.20                               

Kevyt lounas, verkostoituminen ja tutkimuksiin tutustuminen

 

Puheenjohtaja: Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto

12.20–12.40                               

Mitä uusia mahdollisuuksia sote-tieto luo farmakoepidemiologiselle rekisteritutkimukselle?

Jari Haukka, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

 

12.40–13.00                               

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Anne Kallio, kehittämispäällikkö, STM

 

13.00–13.20                               

Isacuus, hyvinvoinnin palveluoperaattori – mitä se tarkoittaa lääkealalle?

Jaana Sinipuro, projektijohtaja, Sitra

 

13.20–13.40                               

Sote-tietopakettien hyödyntäminen tutkimuksessa ja lääkehoidon rationaalisuuden arvioinnissa.

Heikki Lukkarinen, vanhempi neuvonantaja, Sitra

 

13.40–14.15                               

Kahvit, verkostoituminen ja tutkimuksiin tutustuminen

 

Puheenjohtaja: Katri Hämeen-Anttila, Fimea

14.15–14.35                               

Big datan hyödyntäminen lääkkeisiin liittyvässä viranomaistyössä Suomessa ja EU:ssa

Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, Fimea

 

14.35–14.55                               

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointi: HTA-näkökulma Sote-tietojen sekundaarikäyttöön

Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, Fimea

 

14.55–15.15                               

HaiPRO -järjestelmän hyödyntäminen lääkitysturvallisuustutkimuksessa 

 Anna-Riia Holmström, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto / HUS-Apteekki

 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys

 

 

15.15–16.00   Loppukeskustelu ja päätössanat

 

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset