FI SV EN

Viestintäyksikkö (VIE)

Viestintäyksikkö (VIE) vastaa sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisviestinnästä ja sidosryhmätyöstä. Ministeriön viestinnällä tuetaan strategian ja hallitusohjelman tavoitteita.

Viestintäyksikkö tukee avointa ja tasapuolista tiedon jakamista, jotta julkisuusperiaate toteutuu ministeriön toiminnassa. Tavoitteena on ennakoiva, suunnitelmallinen, selkeä, osallistava ja vaikuttava viestintä.

Viestintäyksikkö

 • tukee viestinnällä johtamista, strategista ohjaamista ja sidosryhmätyötä
 • rakentaa kokonaiskuvaa ministeriön työn tavoitteista, linjauksista ja toiminnasta
 • tukee ministeriön osastoja ja yksiköitä niiden viestinnässä ja vaikuttamisessa
 • kehittää hallinnonalan viestintää kokonaisuutena
 • ohjaa ministeriön verkkoviestintää ja julkaisutoimintaa.

Viestintäyksikön päällikkö on viestintäjohtaja Eeva Larjomaa.

Mediapalvelu

STM:n viestinnän päivystysnumero palvelee mediaa arkisin klo 9–16. Palvelunumero toimittajille: 0295 163 555.

 

Yksikön työnjako ja henkilöstö

Johto

Eeva Larjomaa, viestintäjohtaja, p. 0295 163 132

Sari Siniketo, viestintäsihteeri, p. 0295 163 144

Päivittäisviestintä, tiedottaminen        

Eriikka Koistinen, viestintäpäällikkö, p. 0295 163 133

 • ajankohtaiset asiat, sote-uudistus

Anne J. Koskela, tiedottaja, p. 0295 163 135

 • kärkihankkeiden viestinnän koordinointi

Krista Kukkanen, tiedottaja, p. 0295 163 350

 • vakuutusasiat, lääkeasiat, työsuojelu

Sanna Leinonen, tiedottaja, p. 0295 163 136

 • sosiaali- ja terveyspalvelut

Minna Rantala, projektitiedottaja, p. 0295 163 042

 • sote-uudistus

Leena Salonen, tiedottaja, p. 0295 163 077

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sote-uudistus

Sara Lallukka, viestintäsihteeri, p. 0295 163 747

Digitaalinen viestintä ja some              

Virpi Kankaanpää, verkkoviestintäpäällikkö, p. 0295 163 140

 • Stm.fi ja alueuudistus.fi, verkkoviestinnän ja kriisiviestinnän kehittäminen, hallinnonalan yhteistyö, digitalisaatio

Anne-Sofie Pesola, tiedottaja, p. 0295 163 625

 • ruotsinkielinen viestintä, ruotsin- ja englanninkieliset verkkosivut, kansainvälinen viestintä, pohjoismainen yhteistyö ja tasa-arvoasiat

Kimmo Vainikainen, verkkotiedottaja, p. 0295 163 423

 • verkkoviestintä, sosiaalinen media, videotuotannot

Mariina Cervera Linan, suunnittelija, p. 0295 163 249

 • verkkoviestinnän tuki, julkaisujärjestelmä       

Nina Palin, viestintäsuunnittelija, p. 0295 163 141

 • kustannustoiminta, sopimukset, visuaalinen viestintä

Olga Komulainen, graafinen suunnittelija, p. 0295 163 491

 • infografiikat ja informaatiomuotoilu