FI SV EN RU

Muutoksenhaku vakuutusasioissa

Jos olet tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen, selvitä asiaa ensin vakuutusyhtiön edustajan kanssa.

Vakuutuksia koskevissa riita-asioissa tai muutoin epävarmoissa asioissa voi pyytää lausuntoja vakuutusalan lautakunnilta, joita ovat

Käräjäoikeus ratkaisee riidat

Vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön erimielisyydet korvauksista tai muista vakuutussopimukseen liittyvistä asioista ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeuden ratkaisusta voi valittaa hovioikeuteen ja sen ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Sosiaalivakuutuksen muutoksenhaku

Kelan, työttömyyskassojen, työeläkeyhtiöiden ja tapatumavakuutusyhtiöiden tekemiä päätöksiä koskeva muutoksenhaku on kaksiportainen. Päätökseen haetaan aluksi muutosta muutoksenhakulautakunnalta, jonka päätökseen voi edelleen hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Työeläkelaitosten päätöksiin haetaan muutosta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta ja tapaturmavakuutuksessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Työttömyysturvaa koskeviin päätöksiin haetaan muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta.

Muihin kuin työttömyysturvaa tai opintotukea koskeviin Kelan päätöksiin haetaan muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta.

Vakuutusoikeus on sosiaalivakuutusasioissa ylin oikeusaste.

Vireillä

 

Tietoa vakuutuskorvauksista: vakuutuskorvaukset.fi