FI SV

Suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiset linjaukset, hallitusohjelma ja hallituksen strategia-asiakirja HSA. Niihin on koottu ministeriön toiminnan ja hallitusohjelman toimeenpanon kannalta keskeisimmät asiakokonaisuudet. Poliittinen ohjaus kanavoituu välillisesti hallinnonalan strategioiden ja kehyspäätösten kautta.

Hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu

  • nelivuotisen valtiontalouden kehyspäätöksen
  • nelivuotisten toiminta- ja taloussuunnitelmien
  • ja vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan

Hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää ministeriön kehysehdotuksen, johon perustuen valtioneuvosto päättää hallinnonalan määrärahakehyksistä. Ministeriön talousarvioehdotus valmistellaan nojautuen määrärahakehyksiin.

Asiakirjojen laadintaperusteet

Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen laadinta perustuu talousarviolakiin ja -asetukseen, jonka lisäksi niiden laadintaa ohjaavat valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin antamat määräykset. Näiden lisäksi ministeriö ohjeistaa hallinnonalaansa eri asiakirjojen laadinnassa.

Lisätietoja

Marja-Liisa Parjanne, kehitysjohtaja 
STM, Esikuntayksikkö 0295163112  


Pertti Peitsaari, ylitarkastaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Talousyksikkö 0295163218  


Carolina Sierimo, ylitarkastaja 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163272