FI SV EN

Sosiaali- ja terveysministeriön konsernin strateginen visio

Rakennamme eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia työn murroksessa

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja koko STM-konsernin toimintaa ohjaa strateginen visio Rakennamme eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia työn murroksessa. Strateginen visio on toteutettu kuvana, jota täydentävät seitsemää strategista painopistettä visualisoivat alakuvat.

Piirros: Annika Varjonen

Strategisessa visiossa on seitsemän painopistettä:

 1. Vahvistamme eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua
 2. Tuemme ihmisten aktiivista roolia yhteisöissään ja yhteiskunnassa
 3. Varmistamme että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut ja etuudet
 4. Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä
 5. Huolehdimme että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmän rahoitus on kestävällä pohjalla
 6. Tuemme hyvinvointia työn murroksessa
 7. Teemme kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut strategiaa kahden vuoden ajan yhteistyössä hallinnonalan laitosten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Strategia on laadittu siten, että se on nyt ja tulevina vuosinakin yhteen sovitettavissa hallitusohjelman kanssa.

Muutoksen tuulet käännetään voimavaraksi

Sosiaali- ja terveysministeriön ja sen hallinnonalan toiminta perustuu sekä jatkuvasti muuttuviin että pysyvämpiin, lakisääteisiin asioihin, kuten sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön valmisteluun. Varautumalla tulevaan entistä paremmin STM-konserni voi toteuttaa tehtäväänsä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Lähtökohtina strategisessa visiossa ovat tulevaisuuden maailmanlaajuiset megatrendit ja niihin varautuminen.  Näitä ovat muun muassa:

 • Väestön ikääntyminen, muuttoliike ja yhteiskunnan arvot murroksessa
 • Työn merkityksen ja muodon muutos
 • Suomen julkisen talouden niukkeneminen ja geotalous
 • Uudet teknologiat, digitalisaatio, ekosysteemit ja alustatalous
 • Ilmastonmuutos, muuttuva turvallisuusympäristö ja lisääntynyt muutosjoustavuuden tarve

Käytännön työ tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnissä

Strategiaa tehdään tunnetuksi ministeriössä ja STM-konsernissa loppuvuonna 2017. Koko STM-konsernia koskevassa strategiatyössä saadaan lopputuloksena kooste käytännön toimista strategisen vision tavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä käytännön toimet kehittyvät jatkuvasti tulevaisuuden isojen muutosten mukana. Koosteen on tarkoitus olla valmiina kevätkesällä 2018. Samalla arvioidaan, onko tekemisen suunta oikea. Muutokset toimintaympäristössä otetaan arviointityössä huomioon.

Lisätietoja

Linda Soikkeli, erityisasiantuntija 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163295   etunimi.sukunimi@stm.fi