FI SV EN

Strategia: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020

Kellertävä heinäpelot, jonka päällä teksti: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiaSosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 julkaistiin tammikuussa 2011.

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta

 • kohtelee kaikkia jäseniään yhdenvertaisesti
 • vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
 • tukee terveyttä ja toimintakykyä sekä
 • antaa tarvittavan turvan ja palvelut.

Strategian tavoitteena on nostaa sosiaalinen kestävyys taloudellisen ja ekologisen kestävyyden rinnalle.

Kolme päälinjausta

 Strategisia päälinjauksia ovat:

1. Hyvinvoinnille vahva perusta

 • Terveys ja hyvinvointi osaksi kaikkea päätöksentekoa
 • Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla
 • Elämän eri osa-alueet tasapainoon
 • Sosiaaliturvan rahoitus kestäväksi 

2. Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin

 • Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja
 • Asiakaskeskeisyys palvelujen lähtökohdaksi
 • Uudet palvelujen rakenteet ja toimintatavat
 • Vahva sosiaalinen yhteenkuuluvuus

3. Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta

 • Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta
 • Varmistetaan yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa

Strategian tavoitteet voidaan saavuttaa vain hallinnonalojen rajat ylittävällä yhteistyöllä. Pohjan toimivalle yhteistyölle luovat asioiden avoin valmistelu ja tiivis vuorovaikutus.

Linjaukset ohjaavat käytännön työtä

Strategiset linjaukset näkyvät käytännössä erilaisissa toimintaohjelmissa, hankkeissa ja suosituksissa.

Strategia tukee myös toiminta- ja taloussuunnittelua, talousarvion laadintaa sekä tulosohjausta ja johtamista hallinnonalan virastoissa.

Miten sosiaalista kestävyyttä mitataan?

Strategian toimeenpanon tueksi on julkaistu muistio, jossa tarkastellaan sosiaalisen kestävyyden käsitettä sekä sosiaalisen kestävyyden mittaamista.

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020: Sanoista tekoihin

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteena on sosiaalisesti kestävä yhteiskunta, jossa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään jokaisen terveyttä ja toimintakykyä.

Miten Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategian tavoitteista on tehty ja tehdään totta? Ketkä sosiaalisesti kestävää Suomea rakentavat?

Olemme poimineet strategiasta väittämiä ja tavoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat kertovat, mihin väittämät perustuvat ja miten tavoitteisiin päästään.

Lisätietoja