FI SV EN

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Terveydenhuollon henkilökuntaaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valtakunnallisesta ohjauksesta ja henkilöstövoimavarojen kehittämisestä.

Ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, suositukset sekä valtionavustukset kuntien kehittämishankkeisiin.

Kaste-ohjelmassa on laaja henkilöstön saatavuuden, osaamisen ja johtamisen kehittämistoimenpiteiden kokonaisuus.

Ministeriön tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys ja hyvä ammatillinen osaaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

  • Koulutus (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteli 366 700 henkilöä (vuonna 2009). Näistä noin neljännes oli järjestöjen ja yksityisten yritysten palveluksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kehittäminen

Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen voimavara ja toiminnan keskeinen menestystekijä. Henkilöstövoimavarojen kehittämisellä vaikutetaan palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. 

Neuvottelukunnat ja työryhmät tukevat kehittämistä

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta arvioi alan koulutuksen kehittämistarpeita ja tekee aloitteita koulutuksen uudistamiseksi.

Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta ottaa kantaa varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyyteen, osaamiseen, työnjakoon ja johtamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiin eri ministeriöiden ja etujärjestöjen muodostamassa asiantuntijaverkostossa.

Lisätietoja

Pirjo Sarvimäki, sosiaalineuvos 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163368  


Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163373