FI SV EN

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö

Terveydenhuollon henkilökuntaaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valtakunnallisesta ohjauksesta ja henkilöstövoimavarojen kehittämisestä.

Ohjauskeinoja ovat lainsäädäntö, suositukset sekä valtionavustukset kuntien kehittämishankkeisiin.

Ministeriön tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys ja hyvä ammatillinen osaaminen.

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia Suomessa. Se muuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työtä ja toimintatapoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

  • Koulutus (opetus- ja kulttuuriministeriö)

Henkilöstön pätevyydestä säädetään laeissa

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laeissa ja asetuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kehittäminen

Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen voimavara ja toiminnan keskeinen menestystekijä. Henkilöstövoimavarojen kehittämisellä vaikutetaan palvelujen laatuun ja tuloksellisuuteen sekä henkilöstön työhyvinvointiin. 

Neuvottelukunnat ja työryhmät tukevat kehittämistä

Ammattihenkilöiden neuvottelukunnat arvioivat alan koulutuksen kehittämistarpeita ja tekevät aloitteita koulutuksen uudistamiseksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointi

Sosiaali- ja terveysministeriö osallistuu työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointiin Opetushallituksen koulutustoimikunnissa.

Lisätietoja

Marjukka Vallimies-Patomäki, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163373  


Teppo Heikkilä, ylilääkäri 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163238  


Eila Mustonen, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Asiakkaat ja henkilöstö -ryhmä 0295163460