FI SV

Terveyden edistämisen määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti 10.1.2017 Terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 10 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 307 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 104 ja niiden yhteissumma oli 22 635 951 euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos huolehtii vahvistetun käyttösuunnitelman toimeenpanosta

Valtio tukee terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeita tarkoitukseen osoitetulla määrärahalla. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain.

Terveyden edistämisen määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille, mikäli eduskunta hyväksyy terveyden edistämisen määrärahan valtion talousarvioon. Määrärahasta voidaan myös tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa terveyden edistämisen hankkeista.

Määrärahalla tuettavien hankkeiden tulee tukea valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa.

Vuoden 2018 määrärahaa koskevat painopisteet julkaistaan keväällä 2017. Hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden ja määrärahakehysten perusteella esityksen määrärahojen käyttösuunnitelmaksi vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Ministeriö vahvistaa hankekohtaisen käyttösuunnitelman tammikuussa.

Määräraha perustuu lakiin terveyden edistämisen määrärahasta ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisenmäärärahasta.

Käyttösuunnitelmat

Vuoden 2016 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 26.1.2016.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 15 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 430 000 euroa. Kaikki hankkeet ovat uusia. Yhteensä vastaanotettiin ja käsiteltiin 136 hanke-ehdotusta, joiden yhteissumma oli 38 672 932 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankkeita koskevat päätökset.

Vuoden 2015 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 7.1.2015.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 18 hanketta ja niiden yhteissumma on 2 930 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 2 ja uusia hankkeita on 16. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 164 ja niiden yhteissumma oli 39 878 514 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2014 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 10.1.2014.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 16 hanketta ja niiden yhteissumma on 3 130 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 6 ja uusia hankkeita on 10. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 146 ja niiden yhteissumma oli 36 180 713 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2013 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 2.1.2013.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 30 hanketta ja niiden yhteissumma on 3 780 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 26 ja uusia hankkeita on 4. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 184 ja niiden yhteissumma oli 43 174 402 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset.

Vuoden 2012 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 9.1.2012.

Käyttösuunnitelmaan sisältyy 55 hanketta ja niiden yhteissumma on 5 100 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 47 ja uusia hankkeita on 8. Hanke-ehdotuksia vastaanotettiin ja käsiteltiin yhteensä 164 ja niiden yhteissumma oli 19 133 720 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset ja sopimukset. Hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2012 aikana ja niistä tulee tehdä loppuselvitys 31.3.2013 mennessä.

Vuoden 2011 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 5.1.2011.

Hanke-ehdotuksia käsiteltiin yhteensä 249 ja niiden yhteissumma oli noin 29 000 000 euroa. Rahoitusta myönnettiin 59 hankkeelle yhteensä 5 200 000 euroa. Hankkeista jatkohankkeita on 41 ja uusia hankkeita 18.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt vahvistetun käyttösuunnitelman pohjalta hankekohtaiset päätökset ja sopimukset. Hankkeet pitää toteuttaa vuoden 2011 aikana ja niistä pitää tehdä loppuselvitys 31.3.2012 mennessä.

Vuoden 2010 määrärahan käyttösuunnitelma

STM vahvisti 29.12.2009.

Hanke-ehdotuksia käsiteltiin yhteensä 186, ja niiden yhteissumma oli 21 600 000 euroa. Rahoitusta myönnettiin 50 hankkeelle yhteensä 4 100 000 euroa.

Lisätietoja