FI SV EN RU

Lapset, nuoret ja perheet

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa perhepolitiikan linjauksista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. Ministeriön vastuulla on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittäminen sekä lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen. Ministeriö edistää myös työn ja perheen yhteensovittamista.

Lasten ja nuorten palveluja kehitetään osana Kaste-ohjelmaa

Perheiden palveluja kehitetään osana sosiaali- ja terveydenhuollon Kaste-kehittämisohjelmaa

Kansallinen Kaste-ohjelma

Lapsiasiavaltuutettu valvoo lasten oikeuksien toteutumista

Lapsen oikeudet on kirjattu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia.

Suomessa lapsiasiavaltuutettu valvoo sopimuksen toteutumista.

Perhepolitiikalla tuetaan sekä lapsia että vanhempia

Perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö sekä tukea lasten vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja lasten huolenpidossa. Perheille tarjotaan tarpeellista apua riittävän varhain. Lasten vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista.

Perhepolitiikalla toteutetaan YK:n lasten oikeuksien yleissopimusta ja muita Suomen hyväksymiä perhettä ja lapsia koskevia kansainvälisiä sopimuksia.