FI SV

Haittaluokitus ja haittaraha

Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman ja ammattitaudin aiheuttamasta yleisestä pysyvästä haitasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin työkyvyn alentumista, joka korvataan päivärahalla tai tapaturmaeläkkeellä.

Tarkemmat säännökset vammojen ja sairauksien haitan arvioinnista ja haittaluokista on annettu STM:n asetuksella.

Haitan suuruuden määrittämistä varten vammat ja sairaudet on haittaluokituksella jaettu niiden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen perusteella 20 haittaluokkaan.

Haittaraha maksetaan kertakorvauksena, jos haittaluokka on 1-10. Suuremmissa haittaluokissa korvaus maksetaan vahingoittuneen henkilön valinnan mukaan joko kertakorvauksena tai jatkuvana.

Haittarahan suuruus määräytyy haittaluokan ja vakiomääräisen vähimmäisvuosityöansion (12 220 euroa vuonna 2013) perusteella tapaturmavakuutuslaissa olevan erityisen taulukon mukaisesti.

Haittaraha on verovapaa korvaus. Haittarahaa haetaan tapaturmavakuutuslaitoksesta.

Lisätietoja