FI SV EN

Alkoholipolitiikka

Alkoholipolitiikka - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa alkoholipolitiikan ohjauksesta ja kehittämisestä.

Alkoholipolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimia, joilla ehkäistään alkoholista aiheutuvia sosiaalisia, terveydellisiä ja yhteiskunnallisia haittoja.

Alkoholipolitiikassa ovat aikaisemman hallitusohjelman mukaisesti avainasemassa seuraavat toimet:

  • Ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskeva laki uudistetaan.
  • Alkoholimainontaa rajoitetaan.
  • Valtakunnallista alkoholiohjelmaa jatketaan.

Alkoholipolitiikka perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen vuodelta 2003 ja Alkoholiohjelmaan. Alkoholipolitiikkaa linjataan myös hallitusohjelmassa.

Alkoholipolitiikan vastuutahot

Alkoholilain valvonta ja valvonnan ohjaus kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle. Virasto valvoo itse alkoholin valmistusta, tukkumyyntiä ja valtakunnallista mainontaa.

 Aluehallintovirastot valvovat alueillaan alkoholijuomien vähittäismyyntiä ja anniskelua.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa alkoholihaittoja koskevaa tietoa ja koordinoi alkoholiohjelmaan liittyviä käytännön toimia alkoholihaittojen ehkäisemiseksi erityisesti kunnissa.

Työterveyslaitos ohjaa ja kehittää alkoholihaittoja ehkäiseviä toimia työelämässä.

Alko Oy on valtion yhtiö, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan. Alkon tehtävänä on huolehtia sille yksinoikeudeksi säädetyn alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta.

Alkoholipoliittiset keinot

Tutkimustietojen perusteella alkoholin haittoja voidaan vähentää tehokkaimmin:

  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapoja.

Alkoholipolitiikan keinojen tuloksellisuutta koskevat kansainväliset tutkimustulokset on koottu yhteen:

Lisätietoja

Ismo Tuominen, hallitusneuvos 
STM, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, Haittojen ehkäisemisen ryhmä 0295163341