FI SV EN

Nuoret ja työ

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan perehdyttämään työntekijän riittävästi työhön ja työolosuhteisiin sekä työssäkäytettäviin työvälineisiin.

Työhön perehdyttäminen on muutakin kuin neuvontaa ja opastusta; se auttaa nuorta motivoitumaan ja pääsemään työelämässä hyvään alkuun.

Usein nuorille tapahtuneiden työtapaturmien taustalla on riittämätön perehdyttäminen ja opastus. 

Alle 18-vuotiaita koskevat tiukemmat säännökset

Alle 18-vuotiaisiin sovelletaan lakia nuorista työntekijöistä.Heitä koskevat tiukemmat työaika- ja työturvallisuussäännökset kuin18 vuotta täyttäneitä.

Vakinaiseen työsuhteeseen saa ottaa 15-17-vuotiaan nuoren, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa.

Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään puolet. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa on esimerkkiluettelo niistä kevyistä töistä, joita nuori voi tehdä.

13-vuotias tai nuorempi saa aluehallintoviraston luvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Lisää tietoa nuorten työntekijöiden työajoista ja muista työehdoista löydät tyosuojelu.fi:stä:

Esitteitä

Lisätietoja

Antti Janas, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY 0295163501  

Muualla verkossa