Vastuut tupakka- ja nikotiinipolitiikassa

Tupakkalain valvonnasta vastaa Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto Valvira (tuotteiden markkinavalvonta sekä markkinointikiellon valvonta) sekä kunnat (koko tupakkalain valvonta kunnan alueella). Valviran tehtävänä on lisäksi ohjata tupakkalain valvontaa esimerkiksi laatimalla valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Työterveyslaitos (TTL) ovat tupakoinnin vähentämistyön asiantuntijalaitoksia.

Tupakkavalmisteverosta säädetään erikseen tupakkaverotuksessa annetussa laissa, josta vastaa valtiovarainministeriö.

Tupakkatuotteissa käytettävät suodattimet (filtterit) kuuluvat kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan. Suomessa direktiivi toimeenpannaan jätelailla, ja siitä vastaa ympäristöministeriö. Kertakäyttömuovidirektiiviin sisältyy merkintävaatimuksia tupakkatuotteiden suodattimien myyntipakkauksille. Näiden vaatimusten valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille.

Lisätietoja

Meri Paavola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163343   Sähköpostiosoite:


Reetta Honkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163684   Sähköpostiosoite: