Mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöä uudistetaan

29.9.2022 13.49
STM
Hallitus esittää uudistuksia mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön. Jatkossa hoidosta ja sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyöstä säädettäisiin ensisijaisesti sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa.

Koronaa edelleen laajasti Suomessa ja monissa EU-maissa

29.9.2022 10.04
STM
Korona virus
Koronaviruksen ilmaantuvuus ja tautitaakka ovat kääntyneet syksyn myötä noususuuntaan Suomessa ja monissa EU–maissa. Tartunnat lisääntynevät talvea kohti mentäessä. Jokainen voi omalla toiminnallaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

Juomavesidirektiivin toteutus toisi ihmisille lisää tietoa talousveden laadusta

29.9.2022 13.56
MMM STM YM
vesihana
Hallituksen esitys EU:n juomavesidirektiivin kansallisesta toteutuksesta ottaa huomioon koko talousveden tuotantoketjun raakavedestä hanaan asti. Tärkein tavoite on turvata talousveden laatu. Toimeenpano toisi muutoksia useaan eri lakiin. Esitys etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn.

Sosiaaliturvakomitean kokouksessa käsiteltiin ehdotuksia nykyjärjestelmän uudistamiseksi

27.9.2022 9.29
STM
Kuvituskuva
Sosiaaliturvakomitea kokoontui syyskauden toiseen kokoukseensa maanantaina 26.9.2022. Kokouksessa käsiteltiin nykyjärjestelmän uudistamista koskevia ehdotuksia muun muassa lasten ja perheiden sosiaaliturvaan ja etuus- ja palvelupolkuihin liittyen sekä kansainvälisen liikkuvuuden vaikutuksia asumis- ja työperusteiseen sosiaaliturvaan. 
Ministeriö

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelusta ja ohjauksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallinnonala

Hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja.

Ministeriön hallinnonala

Ministerit

Hanna Sarkkinen
Hanna Sarkkinen
Sosiaali- ja terveysministeri
Aki Lindén
Aki Lindén
Perhe- ja peruspalveluministeri
Thomas Blomqvist
Thomas Blomqvist
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri