Hyppää sisältöön
Media

Lagändring för att förlänga tillämpningen av samarbetsområden på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2015 15.48
Nyhet 41/2015

Samarbetsförpliktelserna inom social- och hälsovården i enlighet med lagen om en kommun- och servicestrukturreform avses få en förlängning från utgången av 2016 fram till att ordnandet av social- och hälsovården överförs till social- och hälsovårdsområden i början av 2019.

Därigenom säkerställs att servicen fortsätter utan störningar tills de nya social- och hälsovårdsområdena inleder sin verksamhet.

Lagändringen är ute på remiss till den 20 oktober. Remissvar önskas särskilt av de kommuner som anser att samarbetsförpliktelserna inom social- och hälsovården i enlighet med lagen om en kommun- och servicestrukturreform gäller dem. Remissvaren ges via webbplatsen utlåtande.fi, som hittas på adressen LINKKI.  Svaren är offentliga. Det går att svara på finska eller svenska.

Vid förra årets slut fanns det 63 samarbetsområden, i vilka sammanlagt 231 kommuner ingick. Samarbetsområdena har inrättats för att fullgöra skyldigheten att befolkningsunderlaget ska vara minst 20 000 invånare vid ordnande av social- och hälsovårdstjänster.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits.

Ytterligare information:

regeringsråd Pekka Järvinen, p. 0295 163 367
regeringsråd Päivi Salo, p. 0295 163113
regeringsråd Auli valli-Lintu, p. 0295 530 079
konsultativ tjänsteman Anu Hernesmaa, p. 0295 530 027
överinspektör Kati Hokkanen, (tekniska frågor), p. 0295 163 727

Sivun alkuun