FI SV

Vammaispolitiikka

Vammaispolitiikka - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö koordinoi vammaispolitiikkaa. Sen toteuttaminen on kuitenkin kaikkien hallinnonalojen vastuulla.

Vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus

  • yhdenvertaisuuteen
  • osallisuuteen ja syrjimättömyyteen
  • tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Vammaispolitiikan lähtökohtana perus- ja ihmisoikeudet

Vammaispolitiikan lähtökohtana ovat perus- ja ihmisoikeudet. Vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu Suomen perustuslakiin. Suomi on myös sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään kaikille avointa yhteiskuntaa.

Maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Suomi on ratifioinut sopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan.

Sopimuksen osapuolet allekirjoittaneet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille.

Vammaisten henkilöiden neuvottelukunta edistää vammaisten oikeuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii vammaisten henkilöiden neuvottelukunta. Neuvottelukunta korvaa aiemmin toimineen valtakunnallisen vammaisneuvoston. Muutos liittyy vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn YK:n yleissopimuksen toimeenpanoon Suomessa.
Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.

Vammaisten henkilöiden palvelujen kehittäminen ja toimeentulon turvaaminen

STM vastaa myös vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisestä sekä toimeentulon turvaamisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) edistää tutkimus- ja kehittämistyöllään vammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä ja kehittää palveluita. 

Suomen vammaispoliittinen ohjelma

Suomen vammaispoliittinen ohjelma (VAMPO 2010-2015) linjasi vammaispolitiikan konkreettiset toimenpiteet. Ohjelman päätavoitteena oli, että koko yhteiskunta sitoutuu vammaisten henkilöiden oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.
Ohjelman tavoitteet olivat:

  • YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi ja sen edellyttämät säädösmuutokset
  • vammaisten henkilöiden sosioekonomisen aseman parantaminen ja köyhyyden torjunta
  • erityispalvelujen ja tukitoimien saatavuuden ja laadun varmistaminen maan eri puolilla
  • yhteiskunnan esteettömyyden laaja-alainen vahvistaminen ja lisääminen
  • vammaistutkimuksen vahvistaminen, tietopohjan lisääminen sekä laadukkaiden ja monipuolisten menetelmien kehittäminen vammaispolitiikan toteuttamisen ja seurannan tueksi

EU:n  ja Euroopan neuvoston vammaispolitiikka

Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista jäsenvaltioidensa toiminnassa.

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) otetaan Suomessa käyttöön vuoden 2018 keväällä. EU:n Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa. Vammaiskortti on vapaaehtoinen eikä sillä saa sosiaalietuuksia.

 

Lisätietoja

Eveliina Pöyhönen, sosiaalineuvos 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163303   etunimi.sukunimi@stm.fi


Merja Heikkonen, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö / ASTO, Asiakkaat-tulosryhmä / ASI 0295163203   etunimi.sukunimi@stm.fi