FI SV

EU:n rakennerahastot (ohjelmakausi 2014 - 2020)

Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020

Euroopan unionin rakennerahastojen tuki ohjataan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmien kautta. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomessa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa valtakunnallista hanketoimintaa. STM:llä on kaksi ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus". Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM vastaa kolmella toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta.

ESR:n hankehaku (1.9.2015 - 3.11.2015)

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahasto

Sosiaali- ja terveysministeriö avaa ESR-hankehaun toimintalinjassa 5 ”Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" sekä toimintalinjan 3 ”Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” toimenpidekokonaisuudessa Sukupuolten tasa-arvoa työelämään 1.9.2015 - 3.11.2015 välisenä aikana.

Toimintalinja 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta"

Toimintalinjassa 5 haetaan erityisesti hankkeita tai hankekokonaisuuksia (yhteishankkeet) toimenpidekokonaisuuteen Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen, mutta hakemuksia otetaan vastaan myös toimenpidekokonaisuuksiin Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen ja Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki.

Rahoittaja edellyttää, että toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksista rahoitettavat hankkeet tekevät yhteistyötä Osallisuus-teeman koordinaatiohankkeiden kanssa:

Hankkeiden tulee käyttää SOLMU-hankkeen Kykyviisari-kyselyä kohderyhmäasiakkaiden aloittaessa ja lopettaessa hankkeen toimenpiteissä.

Sokra-hanke järjestää toimintalinjan 5 hakijoille hakuinfon perjantaina 25.9.2015 klo 13:00 - 16:00 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, J-rakennuksen saleissa osoitteessa Mannerheimintie 166, Helsinki (käyntipääsisäänkäynnin kautta).

Toimintalinjan 3 toimenpidekokonaisuus Sukupuolten tasa-arvoa työelämään

Lisätietoja

Lars Kolttola, neuvotteleva virkamies 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163266  


Kati Herranen-Haapaniemi, Ohjelmakoordinaattori 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163273  


Irmeli Järvenpää, Ohjelmakoordinaattori 
STM, Hallinto- ja suunnitteluosasto, Suunnittelu- ja kehittämisryhmä 0295163274