FI SV

Julkaisujen tilaus

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut on saatavilla pääasiassa sähköisessä muodossa. Painetut julkaisut ovat pääosin maksullisia. Vanhimpia julkaisuja, joita ei ole saatavilla sähköisenä, voi lainata mm. Eduskunnan kirjastosta.

Myytävät julkaisut

Vuodesta 2010 valmistuneita julkaisuja myy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjakauppa.

Ennen vuotta 2010 valmistuneista julkaisuista myynnissä ovat:

THL:n kirjakauppa

Työsuojeluhallinnon julkaisut

Työsuojeluhallinnon julkaisuja voi tilata työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksiköstä.

Työsuojeluhallinnon julkaisut

Lisätietoja

Nina Palin, viestintäsuunnittelija 
STM, Viestintäyksikkö 0295163141