FI SV

Julkaisujen tilaus

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut on saatavilla pääasiassa sähköisessä muodossa. Painetut julkaisut ovat pääosin maksullisia. Vanhimpia julkaisuja, joita ei ole saatavilla sähköisenä, voi lainata mm. Eduskunnan kirjastosta.

Myytävät julkaisut

Myynnissä on pääosin uusimmat painetut julkaisut. Julkaisuja myy valtioneuvoston verkkokirjakauppa.

Valtioneuvoston kirjakauppa

Työsuojeluhallinnon julkaisut

Työsuojeluhallinnon julkaisuja voi tilata työsuojelun vastuualueiden tukipalveluyksiköstä.

Työsuojeluhallinnon julkaisut

Lisätietoja

Nina Palin, viestintäsuunnittelija 
STM, Viestintäyksikkö 0295163141