Kirsi Varhila, kansliapäällikkö

sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö
0295163338  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki