Auli Laine, projektisihteeri

sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA, Osaston sihteeripalvelut-ryhmä / OSSI
0295163755  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki