Utkomststatistik

Statistik om socialförsäkringen

FPA:s statistik ger information om FPA-socialförsäkringens betydelse för människors och familjers utkomst.Där finns bl.a. information om förmånernas nivå och frekvens samt fördelning per region och befolkningsgrupp.

Statistik finns om följande ämnen:

 • Underhållsstöd
 • Barnbidrag
 • Barnavårdsstöd
 • Föräldradagpenning
 • Moderskapsunderstöd
 • Studiestöd
 • Skolresestöd
 • Arbetslöshetsförmåner från FPA
 • Arbetslöshetsskyddet i Finland
 • Pensionsstöd till långtidsarbetslösa
 • Pensionerna i Finland
 • FPA-pensioner
 • Totala pensionsutgifter i Finland
 • Särskilt stöd till invandrare
 • Militärunderstöd
 • Bostadsbidrag för pensionstagare
 • Allmänt bostadsbidrag
 • Läkemedel och rätt till ersättning
 • Recept och ersatta läkemedel
 • Sjukvårdsersättningar
 • Sjukdagpenning
 • Handikappförmåner och -service från FPA
 • FPA-rehabilitering

Man kan även skapa valfria rapporter med statistik om socialförsäkringen ur FPA:s statistikdatabas.I Kelasto kan rapporter skapas med önskade urval av FPA-statistik.

FPA:s statistiska årsbok är en sammanställning av socialförsäkringen som FPA sköter .Förutom statistik presenteras förmåner som FPA sköter, deras innehåll och vad som krävs för att få dem.Årsboken informerar också om lagändringar som skett i förmånerna genom åren.

På Statistikcentralens webbplats finns länkar till över 300 statistikgrenar av Finlands officiella statistik (FOS). Större delen av FOS-statistiken produceras av Statistikcentralen, men där finns även länkar till FOS-statistik som samlas in av andra informationsproducenter. Statistiken om socialförsäkringen har länkar till bl.a. FPA:s, THL:s Pensionsskyddscentralens och Finansinspektionens material.

Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik ger bl.a. information om låginkomsttagare och inkomstskillnader.

Statistikcentralens totala inkomstfördelningsstatistik kompletterar uppgifterna. Den ger regionala uppgifter och bl.a. data om långvariga låginkomsttagare.

Statistik om utkomststöd

På THL:s webbplats finns statistik om utkomststöd. Den ger årliga uppgifter om utkomststödet och utgifterna för det.

På THL:s webbplats finns statistik om social kreditgivning.

Pensionsstatistik

På Pensionsskyddscentralens webbplats har man samlat central statistik om pensionsskyddet, bl.a. om pensionstagare, pensionsutgifter och pensionsavgångar.

I statistikdatabasen finns information om bl.a. följande:

  Finansiering och kostnadsfördelning av arbetspensionerna
  FPL-försäkrade
  Pensionstagare 
  Pensionerade 
  Pensionsutgifter

Lisätietoja

Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163275