Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Jatkossa perhehoitoa voisi järjestää myös hoidettavan kotona

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.11.2014 13.49
Tiedote -

Hallitus esittää uutta perhehoitolakia. Tavoitteena on koota yhteen lakiin perhehoitoa koskevat sosiaalihuoltolain ja perhehoitajalain säännökset, tarkentaa niitä ja parantaa erityisesti vanhusten ja vammaisten perhehoidon asemaa.

Perhehoidon järjestämisen on perustuttava hoidettavan tarpeisiin. Jatkossa perhehoitoa voisi antaa perhehoitajan kodin lisäksi myös perhehoidossa olevan kotona. Tämä mahdollistaa perhehoidon räätälöinnin hoidettavan edun mukaisesti.

Kunta järjestää perhehoidon. Kunta voi tuottaa perhehoidon itse tai hankkia sen yksityiseltä palveluntuottajalta. Toimeksiantosopimusta käytettäisiin silloin, kun perhehoitosopimus tehdään kunnan ja perhehoitajan välillä. Jos kunta hankkii perhehoidon palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta, tehtäisiin sopimus perhehoidon järjestämisestä.

Perhehoitajan olisi ilmoitettava perhehoidossa tapahtuneista muutoksista sekä siihen kuntaan, joka on sijoittanut hoidettavan, että siihen kuntaan, jossa perhekoti sijaitsee. Kunnalla säilyisi vastuu valvoa tekemiään sijoituksia. Kunnalla olisi oikeus myös ennalta ilmoittamattomiin tarkastuskäynteihin perhekodissa.

Perhehoitoa järjestetään muun muassa lastensuojelussa ja vammaisten sekä iäkkäiden palveluissa, kun hoidettava ei pysty asumaan itsenäisesti, mutta ei ole myöskään laitoshoidon tarpeessa. Perhehoito on yleensä taloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin palveluasuminen tai laitoshoito.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 20. marraskuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2015.

Lisätietoja

hallitussihteeri Liisa Holopainen, p. 0295 163 408Muualla palvelussamme

Perhehoitolainsäädännön uudistus

Rakennepoliittinen ohjelma: laitoshoidon vähentäminen