Valtio aikoo nostaa kuntien valtionosuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.5.2002 11.00
Tiedote 163/2002

Hallitus ehdottaa muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia. Valtion kunnille maksamaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta on tarkoitus nostaa 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Korotus perustuu aiemmin tehtyyn päätökseen, jolla kuntien verotulojen perusteella tehtävän tasausvähennyksen rajoituksen poistamisesta ja yhteisöveron jako-osuuksien muutoksesta johtuva valtion menojen väheneminen suunnataan vastaavana lisäyksenä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen. Valtionosuutta korotettiin jo vuoden 2002 alusta 1,1 prosenttiyksiköllä. Nyt ehdotettava lisäkorotus perustuu lopullisesti määriteltyihin valtionosuuden tasauksiin.

Tarkoituksena myös on, että sosiaalialan osaamiskeskuksille maksettava valtionavustus olisi vastaisuudessa itsenäinen erä, jota ei oteta huomioon, kun kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta määritellään.

Valtioneuvosto päätti lakimuutosten sisällöstä torstaina 23. toukokuuta. Presidentin on tarkoitus antaa ne eduskunnalle perjantaina. Esitys liittyy valtion vuoden 2002 lisätalousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.