Tilannekatsaus tasa-arvoon julkaistu: Turvakotien asema parantunut, mutta samapalkkakysymyksessä junnataan paikallaan

Sosiaali- ja terveysministeriö 23.2.2017 12.28
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoselonteon väliraportti on ilmestynyt.

Väliraportista käy ilmi, että monissa sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä asioissa on menty eteenpäin vuosina 2011–2016. Esimerkiksi turvakotien rahoitus siirtyi valtion vastuulle vuonna 2014. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on varannut turvakotipalveluille lisää rahoitusta vuosiksi 2017–2019.

Tasa-arvolakia on kehitetty siten, että siihen lisättiin sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjinnän kiellot.

Joissakin asioissa tilanne näyttää pysyneen ennallaan. Sukupuolten välinen palkkaero ei ole vuoden 2010 jälkeen juuri kaventunut.

Edellisen kerran hallitus antoi eduskunnalle selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vuonna 2010. Selonteossa hallitus linjasi näkemyksensä tasa-arvopolitiikasta vuoteen 2020. Nyt annettu väliraportti on katsaus siihen, miten selonteon linjauksia on toimeenpantu toukokuuhun 2016 asti.

Väliraportin mukaan hallituksen tasa-arvo-ohjelma vuosille 2012–2015 oli toimiva väline tasa-arvopolitiikan edistämiseksi.

Tasa-arvoselonteon väliraporttia varten teetettiin myös selvitys maahanmuuttajanaisten ja -miesten asemasta sekä toimista, joilla sukupuolten tasa-arvoa voisi tällä osa-alueella edistää.

Lisätietoja:

Johtaja Tanja Auvinen, p. 050 3134898, tan[email protected]