Lapissa käynnistyy hanke toimivan kotihoidon kehittämiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö 17.10.2016 12.11
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 1,68 miljoonaa euroa Lapin alueella toteutettavaa kotihoidon hanketta varten. ”Toimiva kotihoito Lappiin - Monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen” -hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jolla kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Vuonna 2030 Lapin maakunnassa yli 75-vuotiaiden määrä nousee yli kymmenellätuhannella henkilöllä. Tällä hetkellä Lapin maakunnassa on kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista tarjolla riittävästi, mutta tulevaisuudessa tarvitaan uusia ratkaisuja asumisen ja palvelujen yhdistämiseen, kun ikääntyneiden määrä kasvaa selvästi. Palvelurakennetta tulisikin kehittää kotihoitopainotteiseksi ja lisätä erilaisia asumisvaihtoehtoja ja perhehoitoa.

Toimiva kotihoito muodostuu neljästä pääperiaatteesta: kotihoitoa on tarjolla vuorokauden ympäri, kotihoidon henkilöstö on osallisena oman työnsä kehittämisessä, sekä kuntouttava että akuuttitilanteiden toimintamalli on kehitetty ja käytössä.

Alueen muutosagentti sovittaa yhteen iäkkäiden palvelujen kokonaisuutta

Iäkkäiden palveluja kehitetään hallituksen kärkihankkeessa, jonka tavoitteena on saada iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. Hankkeesta rahoitetaan myös maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa.

Lapin alueella muutosagenttina toimii Liisa Niiranen. Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus.

”Lapin maakunnassa kummassakin sairaanhoitopiirissä on tehty sote-uudistukseen liittyvää asiakasprosessien suunnittelutyötä.  Tavoitteeksi on asetettu kotona asuvien ikäihmisten osuuden lisääminen ja tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon vähentäminen. Muutos toteutetaan kehittämällä kotihoitoon uusia työmenetelmiä ja kuntouttavaa kotihoitoa, lisäämällä erilaisia asumisratkaisuja ja perhehoitoa sekä omaishoitoa tukevia palveluita”, kertoo muutosagentti Liisa Niiranen.

”Muutosta toteutettaessa on tärkeää ikäihmisten osallisuus, mutta myös henkilöstön ja eri toimijoiden mukana olo. Näitä tavoitteita lähdemme nyt yhdessä toteuttamaan huomioiden Lapin alueen erityispiirteet”, hän jatkaa.

Kärkihanke lyhyesti

STM:n hallinnoimassa kärkihankkeessa uudistetaan kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa ja perhehoitoa. Muutos tehdään ja juurrutetaan käyttöön laajoissa, useiden eri toimijoiden yhteisissä kokeiluissa. Kärkihankkeen toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

THL ja STM järjestävät loka-joulukuussa sarjan maakuntatilaisuuksia, jotka saattavat muutoksen keskeiset toimijat yhteen. Tilaisuuksia on yhteensä 19

Kärkihanketta voi seurata Twitterissä aihetunnisteella #ikiomat. Maakuntatilaisuuksien aikataulut ja materiaalit löytyvät verkko-osoitteella www.thl.fi/iomaakunnat.

Lisätietoja

johtaja Päivi Voutilainen, STM, p. 02951 63403, [email protected]

projektipäällikkö Anja Noro, STM, p. 029516 3006, [email protected]

tutkimuspäällikkö Sari Kehusmaa, THL, p. 029 524 7914, [email protected]

muutosagentti Liisa Niiranen, p. 0401492739, [email protected]

Avustussumma tarkennettu 17.10. klo 13.45 (oikea summa on 1,68 milj. euroa, ei 1,82 milj. euroa)

I&O hankeuutinen kärkihankkeet