Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä: Sadan henkilötyövuoden vähentäminen heikentäisi työsuojeluvalvontaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.9.2008 7.50
Tiedote -

Kolmikantainen Resurssi II -työryhmä on tänään luovuttanut yksimielisen välimuistionsa valtion uudesta tuottavuusohjelmasta työsuojeluhallinnon kannalta. Työryhmä ei pidä mahdollisena Valtioneuvoston selonteossa (2/2008) ehdotettua sadan henkilötyövuoden vähennystä vuoteen 2015 mennessä, sillä se vähentäisi oleellisesti valvontaa ja epäkohtiin puuttumista.

Työryhmän mukaan sadan henkilötyövuoden vähennyksen jälkeen työsuojeluhallinnolla ei olisi enää edellytyksiä suorittaa tarkastustehtäviään tehokkaasti. Työsuojelun valvonta on työvaltaista työpaikoilla tapahtuvaa tarkastustoimintaa, joten tarkastajamäärän vähentyminen vaikuttaa suoraan työpaikkatarkastusten määrään. Huomattavat vähennykset johtavat väistämättä myös asiantuntemuksen heikentymiseen ja toiminnan laatuun.

Vuonna 2008 työsuojelun piirihallinnon henkilötyövuosimäärä on 462 henkilötyövuotta, joista noin 380 henkilötyövuotta käytetään valvontatyöhön. Työsuojeluhallinto on sitoutunut viiden henkilötyövuoden vähennykseen vuoteen 2011 mennessä. Nykyisillä voimavaroilla työsuojeluvalvonnan piirissä on vuosittain Suomen noin 240 000 työpaikasta noin 13 000 työpaikkaa.

Työsuojelutarkastuksia tehdään vuosittain noin 20 000. Nykyinen valvontakenttä edellyttää kuitenkin entistä suurempaa valvontapanostusta. Työsuojelupiirien tulossopimuksissa on sovittu tarkastusmäärien lisäämisestä 50 prosentilla vuoteen 2011 mennessä, mikä edellyttää jo nykyisellään tarkastajakohtaisten tarkastusmäärien lisäämistä.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti kolmikantaisen Resurssi II -työryhmän selvittämään työsuojeluhallinnon ja erityisesti työsuojelun piirihallinnon resursseja. Tavoitteena on työsuojeluvalvonnan tehostaminen ja työsuojelupiirien toimintamuotojen kehittäminen. Työryhmän piti syyskuun 2008 loppuun mennessä tehdä ehdotuksensa valtion uuden tuottavuusohjelman (2011-2015) toteuttamisen kannalta merkityksellisistä seikoista. Muutoin ryhmän on saatava työnsä valmiiksi vuoden 2008 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Johtaja Leo Suomaa, puh. (09) 160 73102, 040 506 5450

Sivun alkuun