Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Ministeri Hyssälä: PARAS-hanke turvaa sosiaali- ja terveyspalvelut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2006 10.00
Puhe -

Nyt saavutettu neuvottelutulos palvelurakenteesta on kansalaisen ja palvelun käyttäjän kannalta hyvä asia. Uudistus turvaa laadukkaat palvelut pitkälle tulevaisuuteen. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaki edellyttää kunnilta nykyistä laajempaa yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä. Puitelaki turvaa lähipalvelujen säilymisen, mutta myös riittävän osaamisen kehittämisen, totesi peruspalveluministeri Liisa Hyssälä lauantaina 1. heinäkuuta Vehmaalla.

Uudistuksen myötä kunnat muodostavat riittävän vahvan väestöpohjan perusterveydenhuoltoon ja siihen kiinteästi liittyvään sosiaalitoimeen. Noin 15 lääkärin terveyskeskuksissa voi jo yksi lääkäri syventää tietojaan ja taitojaan esimerkiksi tietyllä erikoisalalla tai kansansairaudessa. Se ei myöskään ole niin haavoittuva kuin pienet terveyskeskukset. Tällä terveyskeskusmallilla voidaan säilyttää kattava terveysasemaverkko ja kehittää sitä. Terveysasemat turvaavat lähipalvelut terveydenhuollossa.

Monet sosiaalitoimen tehtävät kuten lastensuojelu, päihdehuolto, vammaispalvelut ja terapiapalvelut vaativat erityisosaamista, joka voidaan turvata kuntien yhteistyöllä ja laajemmalla väestöpohjalla.

On hyvä, että puitelaki turvaa sairaanhoitopiirien säilymisen kattavana eikä siirrytä viiteen miljoonapiiriin. Erikoissairaanhoitopiirien säilyminen on palvelujensaatavuuden ja kustannusten hallinnan näkökulmasta kuntalaisten etu. Puitelaki mahdollistaa suunnitteilla olevien sosiaali- ja terveyspiirien kehittämisen ja uusien perustamisen. Näitä on sosiaali- ja terveysministeriön tukemina vireillä eri puolilla Suomea.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun